Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Valgkomiteen ønsker innspill om kandidater til styret.

  Publisert 27. jan. 2020

  Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker å komme i kontakt med de av dere som har anledning, og som ønsker å gjøre en innsats for sameiet. Vi ber også om at de av dere som vet om kandidater som kan være aktuelle, eller har innspill på mulige kandidater, gir valgkomiteen informasjon om dette. Sameiet har mange engasjerte personer som har meninger om hvordan sameiet bør styres. Nå har alle dere som er engasjert i driften mulighet for å være med å påvirkefor fellesskapets beste. Det er et ønske å få inn kjønnsmessig balanse. Styret har ca. 10 møter i året. Viktige oppgaver: - Oppfølging av service- og leverandøravtaler (Forvaltning drift og vedlikehold) - Oppfølging av vedlikeholdsplan - Strategiplaner - Kommunikasjon med sameiet/beboerne - Regnskap og budsjettering - Helse, miljø og sikkerhet - Teknisk oppfølging På årsmøtet i 2019 er styreleder, 2 styre-medlemmer og et varamedlem på valg. Vedlegger Instruks for valgkomiteen som ble godkjent på årsmøte i 2019. I hht. til denne skal «valgkomiteen ta hensyn både til at styret får en viss kontinuitet, og at det skjer en gradvis fornyelse» og «Beboerne har rett til å sende inn begrunnede forslag til valgkomiteen om hvem de gjerne ser som styremedlemmer.» Vedlegger også oversikt som viser dagens styresammensetning. Ta kontakt om innspill og forslag, enten dere ønsker å stille som kandidat, eller om dere ønsker å melde inn sameiere som kan være aktuelle til styret. Vi kan treffes både på mail og mobil. Frist for innspill er satt til 13. februar. Kontakt oss på flg. mail: - Eivind Opedal på Eivind.opedal@consto.no, mobil 91162299 - Cecilie Stray på stray@online.no, mobil 97700802 - Jon Erik Grøholt jegroeh@online.no, mobil 41544488 Med vennlig hilsen Cecilie, Jon Erik og Eivind

 • Juletrær

  Publisert 07. jan. 2020

  Først og fremst ønsker vi alle sameiere Godt nytt år. ABVK vil som tidligere også i år samle opp våre juletrær. Dato for avhenting er 17 januar. Styret

 • Avfall på avveie

  Publisert 27. des. 2019

  Kjære beboere i vårt sameie. I dag 3. juledag var det ikke vakkert rundt avfallslukene i vårt avfallsanlegg. Når mottaket er fullt, så er det fullt. Da er det trist å se at noen av oss legger sitt avfall på bakken rundt mottaket. Det absolutt verste er tilfeller av avfall med matrester. Dette tiltrekker seg for eksempel kråker som lager hull på plastposen og drar søppel utover. Husk at dette er fronten til vårt område som det vel er alles ønske skal se skikkelig ut. En takk til en av våre beboere, Per Halck, som klarte å stake opp slik at dagens problem ble løst og det ble fritt for synlig søppel. Ellers er det i mottaket for matavfall fortsatt plass til de grønne posene som er til dette formål. Disse posene er tilgjengelig i Tilfluktsrommet og "smøreboden" som er i kjelleren i nr. 26. Husk å ta med egen husnøkkel for å låse opp. Dessverre har vi ikke kunnet fikse øyeblikkelig tømming av anlegget, så vi må hver på vår måte ta hånd om annet avfall enn matrester noen få dager. Mvh, for styret Bjørn W. Huseby

 • Kontroll av ventilasjonsaggregat/filterskifte 2020

  Publisert 05. nov. 2019

  Takk for flott tilstedeværelse ved årets gjennomføring. Kun 3 boliger kunne ikke være tilstede for kontrollen og fikk derved kun nye filtre levert. (25 i fjor) Årets kontroll avdekket 2 steder hvor det ble nødvendig med ekstra servicetiltak for å unngå et mulig fremtidig aggregathavari. Denne kostnaden gjøres opp av den enkelte boligeier. Ettersom årene går vil kontrollelementet bli vel så viktig som selve filterskiftet. Styret har registrert at mange beboere ikke selv er i stand til å skifte filter. Derfor har styret også besluttet å fortsette på den etablerte ordningen med profesjonell bistand. Denne ble etablert grunnet krav i 5 års garantitiden på aggregatene. Kontrollen/filtre ordnes og gjøres opp av sameiet og fordeles på beboerne gjennom husleien. For 2019 blir dette kr. 680,- som snittkostnad. Til orientering ville den enkelte beboer kunnet spare 39,- kroner ved årets jobb. Dette hvis de selv hadde kjøpt filter gjennom abonnementsordning, hentet filter på "posten", skiftet, og destruert gammelt filter selv. Da ville de mistet kontrollelementet. Årets jobb ble utført i uke 38. Derfor har vi valgt samme uke i 2020 med dagene 14 - 15 - 16 september. Mvh. for styret Bjørn W. Huseby

 • WIFI i garasjeanlegget

  Publisert 16. okt. 2019

  I forbindelse med installasjon av målere for strøm til lading av biler i garasjen er det også laget et WIFI nettverk som dekker hele garasjen. Enkelte nyere biler blir oppdatert over internett og det er da mulig å koble bilen til dette nettverket. WIFI heter "Maries vei" og har passord : Onsdag04

 • Arbeider i Rundkjøring

  Publisert 02. okt. 2019

  Oppstart av arbeider for å gjøre rundkjøringen grønnere vil starte mandag 7 oktober. Arbeidet vil bli utført av anleggsgartner Jonny Tuvsjøen as. Det vil bli noe redusert fremkommelighet i uke 41 som følge av dette. Styret

 • Gårdagens hagefest

  Publisert 23. aug. 2019

  Hei alle, Gårdagens hagefest ble et meget vellykket arrangement. Sameiere med god kontroll på tallene, mener det var 85 deltakere! Styret vil på vegne av festdeltakerne rette en stor og velfortjent takk alle som bidro til festen, og spesielt til Lise, Egil og Nancy. Etter en lang ettermiddags kamp med værgudene, fikk vi den vær-støtten vi trengte innen festen startet. De gode blir ofte støttet av litt flaks! Igjen: Tusen takk for innsatsen i det som er et strålende tiltak for kulturbygging i sameiet! På vegne av styret Geir Bergvoll

 • Filterskifte og kontroll av ventilasjonsaggeregatet

  Publisert 05. sep. 2019

  Vedlagt følger oppsett av spesifikke tider den 16 - 17 -18 september for den enkelte leilighet. For å holde kostnadene lavest mulig med aggregatsjekk og filteskifte, har Ski BoligVentilasjon lagt opp til effektiv forflytning av personell fra bolig til bolig og unngå "kryss og tvers" arbeide. Dette kommer frem av tidsoppsettet som de vil holde seg til enten det er folk som kan åpne når de kommer, eller om det ikke er noen hjemme. Der ingen er hjemme vil de legge fra seg nytt filter ved døren og beboer må selv skifte dette. Da mistes aggregatsjekken som kan fange opp mulig slitasje som kan forårsake kommende servicebehov som står for beboers egen regning. Vårt råd til den enkelte beboer som ikke er hjemme på sin tildelte tid, er å få hjelp fra for eksempel naboer i samme oppgang til å låne nøkkel og låse inn servicemannen. Ski BoligVentilasjon opplyser også at de ikke har kapasitet til "å ta i mot X antall henvendelser om tidsendringer". (Vær OBS på at listen begynner med 18. september på toppen og går nedover) Vi håper flest mulig klarer å få til dette til beste for sin egen bolig. Mvh. For styret Bjørn W. Huseby

 • NB: Oppdatering om hagefesten

  Publisert 22. aug. 2019

  Arrangementskomiteen har bedt styret legge ut melding om at starten på Hagefesten utsettes tl kl 19. Både Storm og Yr mener regnet vil gi seg innen kl 19. Mvh Geir Bergvoll

 • Hagefesten

  Publisert 21. aug. 2019

  Hei alle, Som flere er kjent med, har usikker værmelding gitt opphav til noen diskusjoner om gjennomføring av hagefesten. For å fjerne all tvil: Festkomiteen ønsker alle hjertelig velkommen til Hagefest i morgen kl 18! Mvh For arrangementskomiteen Geir Bergvoll