Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Årsmøtet og saker til behandling

  Publisert 20. feb. 2019

  Sameiets årsmøte er som kjent planlagt for den 9. april. I forbindelse med årsmøtet har seksjonseiere anledning til å ta opp saker til diskusjon og disse sakene må begrunnes og sendes til oss via Lettstyrt innen tirsdag mandag 4. mars kl 08.00. Vi minner om at styret ved flere anledninger har oppfordret seksjonseiere til å ta opp saker fortløpende med styret gjennom året, idet årsmøtet primært skal gjennomføres med de saker som står omtalt i vedtektene. Vennlig hilsen Styret

 • Sameiet kommuniserer kun elektronisk

  Publisert 20. feb. 2019

  Styret i Boligsameiet kommuniserer KUN gjennom meldinger i Lettstyrt og vi er helt avhengige av at alle leser sine e-poster og meldingene i Lettstyrt. Denne lille notisen sendes ut som en SMS for å nå frem til alle og minne om at det er både viktig og nyttig å kunne følge med på saker som angår oss alle og spesielt nå når vi nærmer oss årsmøtet 2019. Hilsen styret Boligsameiet Maries vei

 • Valgkomiteen ønsker innspill om kandidater til styret

  Publisert 23. jan. 2019

  Valgkomiteen har startet sitt arbeid, og er meget interessert i å komme i kontakt med de av dere som har anledning, og som ønsker å gjøre en innsats for sameiet! Vi ber også om at de av dere som vet om kandidater som kan være aktuelle, eller har innspill på mulige kandidater, gir valgkomiteen informasjon om dette. Sameiet har mange engasjerte personer som har meninger om hvordan sameiet bør styres. Nå har alle dere som er engasjert i driften mulighet for å være med å påvirke for fellesskapets beste. Det er et ønske å få inn kjønnsmessig balanse. Styret har ca. 10 møter i året. Viktige oppgaver: - Oppfølging av service- og leverandøravtaler (Forvaltning drift og vedlikehold) - Oppfølging av vedlikeholdsplan - Strategiplaner - Kommunikasjon med sameiet/beboerne - Regnskap og budsjettering - Helse, miljø og sikkerhet - Teknisk oppfølging I henhold til valgkomiteens innstilling på årsmøtet 2018, og sameiernes aksept, er dagens styre som følger: Styreleder Tollef Schiander 2014-19 På valg Styremedlem Eivind Opedal 2015-19 På valg Styremedlem Petter Ask 2017-19 På valg Styremedlem Line Gilhuus-Moe 2016-19 Ikke på valg Styremedlem Geir Bergvoll 2016-19 Ikke på valg Varemedlem Liv Hagen 2017-19 På valg Varemedlem Per Halck 2017-19 På valg På Årsmøtet 2019 er styreleder, 2 styre-medlemmer og begge varamedlemmene på valg. Vedlegger Instruks for valgkomiteen som ble godkjent på årsmøte i 2014. I hht. til denne skal «valgkomiteen ta hensyn både til at styret får en viss kontinuitet, og at det skjer en gradvis fornyelse» og «Beboerne har rett til å sende inn begrunnede forslag til valgkomiteen om hvem de gjerne ser som styremedlemmer.» Ta kontakt om innspill og forslag, enten dere ønsker å stille som kandidat, eller om dere ønsker å melde inn sameiere som kan være aktuelle til styret. Vi kan treffes både på mail og mobil. Frist for innspill er satt til 14. februar. Kontakt oss på flg. mail: - Lise Lind pål lise.lind@olavthon.no, mobil 93442442 - Cecilie Stray på stray@online.no, mobil 97700802 - Jon Erik Grøholt jegroeh@online.no, mobil 41544488 Med vennlig hilsen Cecilie, Jon Erik og Lise

 • Tette papirnedkast - ALLE må bidra

  Publisert 20. jan. 2019

  Vi beklager denne meldingen som er en gjentakelse av flere tidligere. Idag var alle 3 nedkastene tette og årsaken er at alle var blokkert av pappkartonger som var brettet og ikke delt opp i mindre biter. Med en gang en brettet kartong forsvinner ned, bretter den seg ut igjen og blokkerer. ALLE må bidra med å rive opp alt som er av papp og kaste det ned i små biter, og dette burde ikke være for mye å forvente av bidrag mot alle andre i sameiet. Hilsen styret

 • Ny løsning med Viken Fiber / Altibox

  Publisert 16. jan. 2019

  Styret har vært i kontakt med Viken Fiber og fått et nytt tilbud på internett og TV signaler som blir akseptert i disse dager, og den vil forhåpentligvis bli implementert til den 1. april. I dag betaler vi en grunnpris på 499,- per måned og internettet har en såkalt 50/50 hastighet, en TV-pakke Stor og en HD-PVR opptaker. Den nye avtale koster kr. 349,-, den har samme hastighet og en TV pakke med 15 kanaler i bunn og med en mulighet for å legge på flere ved hjelp av de 5 poengene som følger med samt en opptaksmulighet med 50 timer Dette gir altså en besparelse på kr. 150,- per leilighet og med en individuell mulighet for å oppgradere til høyere hastighet på nettet og flere kanaler. Beskrivelsen på denne pakken men ytterligere detaljert ligger i vedlagte fil. Som sagt prøver Viken å få dette på plass til 1. april, de må inn i hver leilighet og skifte en dekoder. Vennlig hilsen Styret

 • Vannansamling foran hele B bygget

  Publisert 13. jan. 2019

  I det ordinære årsmøtet i 2018 ble styret bedt om å fremlegge en plan for å avhjelpe vannansamlingen foran B bygget. Dette gjør vi nå etter å ha innhentet et tilbud fra ABVK og deres entreprenør. Den foreslåtte løsningen går på å legge dreneringskanaler KUN foran hver oppgang i B bygget (29 meter totalt) eller alternativt foran HELE bygget (ca. 100 meter) og rundt ved nr. 38. Det vil måtte skjæres/graves kanaler på tvers frem mot eksisterende kummer, og det må legges varmekabler hele veien med styringssystemer. Kostnaden er rundt 300.000 for det korte alternativet mens den går opp til rundt 410.000 for det lengste alternativet. Styret har ikke forhandlet om dette ei heller innhentet andre tilbud. Om man skulle gjort noe, måtte også Solid og/eller Bærum Rør bli involvert med ekstra kostnader (forprosjekt) fordi vi ikke kan risikere skade på eksisterende membraner og rørføringer. Styrets innstilling er at nytten er for liten i forhold til kostnaden og risikoen for stor for at resultatet ikke vil fungere. Styret innstiller derfor på at tiltaket ikke gjennomføres. Vi lever i et land hvor snø og noe slaps må aksepteres, og ett slikt tilfelle har vi her hos oss i Maries vei. Vennlig hilsen Styret

 • Kjøring inne på området vårt

  Publisert 09. jan. 2019

  Vi vil med dette oppslaget be alle om å bidra til å redusere kjøring inne på området. Styret har stoppet biler som fra eksempelvis Kolonial.no og nå også tilskrevet selskapet og bedt om at all leveransekjøring stopper på utsiden av anlegget vårt. Redusert kjøring gjelder alle som leverer til oss og vi føler oss trygge på at alle støtter opp under en slik prinsipiell holdning og selv bidrar til påvirkning der man kan. Vennlig hilsen Styret

 • Stien i nord ned til Sarbuvollveien

  Publisert 02. jan. 2019

  For det første ønsker vi alle i Boligsameiet et riktig godt nytt år. Når det er sagt så vil vi også minne om at stien i nord er og vil i perioder gjennom vinteren være glatt. Vi har på programmet å gjøre tiltak her men det vil ikke kunne bli gjort før etter at snøen har forsvunnet hvilket i praksis betyr at tiltak vil være på plass før neste vinter. Vennlig hilsen Styret

 • Avfallsbeholdere som ble fulle...

  Publisert 30. des. 2018

  Til tross for tidligere oppslag ble både restavfall og papiravfall helt fulle. Da vi i går åpnet opp viste det seg at under "proppen" var det nok plass lengre nede. Vår konklusjon er da at ALLE som kaster avfall MÅ selv ta ansvar for og forsikre seg om at poser og papir ikke setter seg fast men forsvinner helt ned. Vennlig hilsen Styret

 • Når branndørene i garasjen lukkes ...

  Publisert 13. des. 2018

  I kveld gikk brannalarmen i C bygget. Det som da skjer er at magnetlåsen som normalt holder branndøren i garasjen i åpen tilstand, slipper taket og branndøren glir igjen. Når alarmen er avstilt på branntavlen og årsaken til alarmsirenen er avklart, er det enkelt å skyve branndøren tilbake på plass og forsikre seg om at magneten holder døren i åpen tilstand. Til orientering har vi service og test av disse 2 dørene flere ganger i løpet av året. I kveld var det ingen test, men en brent brødskive som gjorde nytten. Vennlig hilsen Styret