Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Årsmøte sameiet 2020

  Publisert 13. mai. 2020

  Årsmøtet skulle ha vært avholdt den 31. mars, men ble som vi tidligere har skrevet her på Lettstyrt blitt utsatt på grunn av situasjonen med Korona virus

  Etter råd fra forvalter Enqvist vil vi nå avholde et forenklet årsmøte uten at vi fysisk møtes. Dette vil skje ved at
  1. Enqvist sender ut alle dokumenter til sameierne i løpet av neste uke
  2. Alle får da en frist på 10 dager til å komme med spørsmål til styret knyttet til årsberetning og regnskap, samt å komme med andre forslag til nytt styre enn det valgkomiteen har foreslått.
  3. Når frist under punkt 2 er utløpt sendes styrets svar på de spørsmål som er innkommet sammen med avstemmingsskjema for valg ut til alle, med en ukes frist for å svare på dette.
  4. Når denne frist igjen er utløpt vil Enqvist sende rundt resultat av avstemningen

  Går alt som planlagt vil da årsmøtet være ferdig gjennomført i løpet av 2-3 uker.

  Styret
 • Kommende utvendige arbeider i sameiet

  Publisert 26. apr. 2020

  Fra mandag i kommende uke vil Solid Entreprenør gjenoppta sine arbeider med utbedring av problemer som har vært med tak og membraner på våre bygg.

  Vi har en utvidet garanti med Solid Entreprenør og utbygger Profier frem til april 2021 som knytter seg til vannlekkasjer fra balkongtak og terrasser, og de arbeider som nå på nytt starter opp er en del av disse garantiarbeider.

  I forbindelse med vannlekkasjer vi dessverre har hatt i byggene er det også avdekket flere mulige feil og mangler ved membran og takarbeider. Som følge av dette skal Profier og Solid Entreprenør nå også gjennomføre stikkprøvekontroll på terrassene i toppetasjene for å undersøke om det er feil med løsninger eller konstruksjoner knyttet til tak og membranarbeider her. Det er i samarbeid med styret laget en kontrollplan for alle 3 byggene, og når denne er gjennomført vil det som her blir avdekket gi svar på om det er grunnlag for videre tiltak eller ikke.

  For de som bor i toppetasjene innebærer dette at det fra neste uke kan være håndverkere fra Solid Entreprenør eller deres underentreprenører som kan komme forbi utenfor terrassene. I tillegg er det behov får å ta opp dekke på terrassene enkelte steder for å se nærmere på membranarbeider og andre løsninger som er dekket til. Vi vil komme med nærmere informasjon om tidspunkt for dette til de som blir direkte berørt av dette.

  Solid Entreprenør vi benytte lift for å komme til og skal ikke ha behov for å komme inn i noen leiligheter.

  De garantiarbeider og de undersøkelser som nå bli gjort knyttet til tak og membranarbeider vil i utgangspunktet ikke påføre sameiet noen kostnader.
 • Desentralisert vårdugnad 15.-23.april 2020

  Publisert 15. apr. 2020

  Hagegruppen og Styret oppfordrer til desentralisert vårdugnad 15.-23.april 2020 !

  Pga. Koronasituasjonen og hensyn til smittevern organiserer vi årets vårdugnad på en individuell og desentralisert måte. En container er levert på vanlig sted onsdag 15. april og denne blir stående til og med torsdag 23. april.

  • Hagegruppen plasserer trillebårer, river og løvkurver lett tilgjengelig ved kompoststasjonen.
  • Bruk egne, rene hansker i arbeidet så kan alle trygt benytte felles hageutstyr.
  • Vi oppfordrer alle i sameiet til å ta noen timer ute med raking av løv, kongler og samling av grener på fellesområdene.
  • Ta gjerne «våronnen» på private hageflekker, hekker og balkonger i samme periode.
  • Alt hageavfall kastes i containeren. Husk at hageavfallet må tømmes ut av plastsekker o.l. som er brukt til frakting av avfallet. Kun komposterbart hageavfall oppi containeren!

  God dugnad!
 • Rengjøring av garasjen 6. og 7. mai

  Publisert 14. apr. 2020

  Vaktmester skal rengjøre garasjeanlegget vårt den 6. og 7. mai. Det blir brukt den samme type maskin som i fjor.

  Alle biler må da være ute av garasjen mellom kl 08:00 og 17:00 begge disse dager. Biler kan gjerne stå inne i garasjen mellom den 6. og 7. mai så lenge de da blir fjernet til arbeidet begynner på nytt.

  Styret
 • Feiing av fellesarealer.

  Publisert 31. mar. 2020

  Hei alle,

  Fredag fk, 3. April, vil vaktmesterkompaniet feie parkeringsplasser og uteområdene våre. Arbeidet vil foregå mellom 12.00 og 17,00.
  Vaktmesterkompaniet tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå på biler parkert ute på vårt område. Det er derfor meget viktig at sameiere fjerner alle biler fra de aktuelle områdene mens arbeidet pågår.

  Styret
 • Tiltak mot smittespredning av Korona-virus i Sameiet Maries Vei

  Publisert 18. mar. 2020

  Det er spesielle forhold for oss alle om dagen, og vi håper det bra med alle i vårt sameie. Styret regner med alle holder seg informert om myndighetenes tiltak knyttet hindring av spredning av koronasmitte.

  Her i sameiet har vi forespurt renholder om pris på desinfisering av berøringsflater i forbindelse med ukentlig renhold. Vi oppfordrer de som måtte være i karantene eller eventuelt er smittet å ta spesielle hensyn, og bruke hansker når de må bevege seg ut av leilighetene og inn i fellesareal. Alle våre leiligheter har egne ventilasjonsanlegg, og det er således ingen smittefare via disse.

  Det er også ønskelig om styret kan bli informert om personer som er berørt slik at vi eventuelt kan sette inn spesielle tiltak i oppganger der det skulle være behov.

  Er det noen som har behov for hjelp til innkjøp eller henting av matvarer eller annet, ta også gjerne kontakt med styret, og vi skal forsøke å hjelpe til der vi kan.
 • Årsmøte 2020 - utsatt på grunn av situasjon med korona virus

  Publisert 13. mar. 2020

  Årsmøte i sameiet skulle ha vært avhold den 31. mars 2020, men på grunn av situasjonen med korona virus må vi inntil videre utsette dette.
  Vi følger med på anbefalinger fra myndighetene, og må også se når skolen der møtet skal avholdes åpner igjen.
  Når situasjonen blir avklart vil innkalling til møtet med ny dato og tidspunkt bli sendt ut til alle

  Med vennlig hilsen
  for styret

  Knut Mellbye
 • Valgkomiteen ønsker innspill om kandidater til styret.

  Publisert 27. jan. 2020

  Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker å komme i kontakt med de av dere som har anledning, og som ønsker å gjøre en innsats for sameiet.

  Vi ber også om at de av dere som vet om kandidater som kan være aktuelle, eller har innspill på mulige kandidater, gir valgkomiteen informasjon om dette.

  Sameiet har mange engasjerte personer som har meninger om hvordan sameiet bør styres. Nå har alle dere som er engasjert i driften mulighet for å være med å påvirkefor fellesskapets beste.

  Det er et ønske å få inn kjønnsmessig balanse.

  Styret har ca. 10 møter i året.

  Viktige oppgaver:
  - Oppfølging av service- og leverandøravtaler (Forvaltning drift og vedlikehold)
  - Oppfølging av vedlikeholdsplan
  - Strategiplaner
  - Kommunikasjon med sameiet/beboerne
  - Regnskap og budsjettering
  - Helse, miljø og sikkerhet
  - Teknisk oppfølging

  På årsmøtet i 2019 er styreleder, 2 styre-medlemmer og et varamedlem på valg.

  Vedlegger Instruks for valgkomiteen som ble godkjent på årsmøte i 2019. I hht. til denne skal «valgkomiteen ta hensyn både til at styret får en viss kontinuitet, og at det skjer en gradvis fornyelse» og «Beboerne har rett til å sende inn begrunnede forslag til valgkomiteen om hvem de gjerne ser som styremedlemmer.»

  Vedlegger også oversikt som viser dagens styresammensetning.

  Ta kontakt om innspill og forslag, enten dere ønsker å stille som kandidat, eller om dere ønsker å melde inn sameiere som kan være aktuelle til styret.

  Vi kan treffes både på mail og mobil.

  Frist for innspill er satt til 13. februar.

  Kontakt oss på flg. mail:
  - Eivind Opedal på Eivind.opedal@consto.no, mobil 91162299
  - Cecilie Stray på stray@online.no, mobil 97700802
  - Jon Erik Grøholt jegroeh@online.no, mobil 41544488

  Med vennlig hilsen
  Cecilie, Jon Erik og Eivind

 • Juletrær

  Publisert 07. jan. 2020

  Først og fremst ønsker vi alle sameiere Godt nytt år.

  ABVK vil som tidligere også i år samle opp våre juletrær. Dato for avhenting er 17 januar.

  Styret
 • Avfall på avveie

  Publisert 27. des. 2019

  Kjære beboere i vårt sameie.
  I dag 3. juledag var det ikke vakkert rundt avfallslukene i vårt avfallsanlegg.
  Når mottaket er fullt, så er det fullt.
  Da er det trist å se at noen av oss legger sitt avfall på bakken rundt mottaket.
  Det absolutt verste er tilfeller av avfall med matrester. Dette tiltrekker seg for eksempel kråker som lager hull på plastposen og drar søppel utover.
  Husk at dette er fronten til vårt område som det vel er alles ønske skal se skikkelig ut.
  En takk til en av våre beboere, Per Halck, som klarte å stake opp slik at dagens problem ble løst og det ble fritt for synlig søppel.
  Ellers er det i mottaket for matavfall fortsatt plass til de grønne posene som er til dette formål.
  Disse posene er tilgjengelig i Tilfluktsrommet og "smøreboden" som er i kjelleren i nr. 26. Husk å ta med egen husnøkkel for å låse opp.
  Dessverre har vi ikke kunnet fikse øyeblikkelig tømming av anlegget, så vi må hver på vår måte ta hånd om annet avfall enn matrester noen få dager.

  Mvh, for styret

  Bjørn W. Huseby