Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Filterskifte og kontroll av ventilasjonsaggeregatet

  Publisert 05. sep. 2019

  Vedlagt følger oppsett av spesifikke tider den 16 - 17 -18 september for den enkelte leilighet. For å holde kostnadene lavest mulig med aggregatsjekk og filteskifte, har Ski BoligVentilasjon lagt opp til effektiv forflytning av personell fra bolig til bolig og unngå "kryss og tvers" arbeide. Dette kommer frem av tidsoppsettet som de vil holde seg til enten det er folk som kan åpne når de kommer, eller om det ikke er noen hjemme. Der ingen er hjemme vil de legge fra seg nytt filter ved døren og beboer må selv skifte dette. Da mistes aggregatsjekken som kan fange opp mulig slitasje som kan forårsake kommende servicebehov som står for beboers egen regning. Vårt råd til den enkelte beboer som ikke er hjemme på sin tildelte tid, er å få hjelp fra for eksempel naboer i samme oppgang til å låne nøkkel og låse inn servicemannen. Ski BoligVentilasjon opplyser også at de ikke har kapasitet til "å ta i mot X antall henvendelser om tidsendringer". (Vær OBS på at listen begynner med 18. september på toppen og går nedover) Vi håper flest mulig klarer å få til dette til beste for sin egen bolig. Mvh. For styret Bjørn W. Huseby

 • NB: Oppdatering om hagefesten

  Publisert 22. aug. 2019

  Arrangementskomiteen har bedt styret legge ut melding om at starten på Hagefesten utsettes tl kl 19. Både Storm og Yr mener regnet vil gi seg innen kl 19. Mvh Geir Bergvoll

 • Hagefesten

  Publisert 21. aug. 2019

  Hei alle, Som flere er kjent med, har usikker værmelding gitt opphav til noen diskusjoner om gjennomføring av hagefesten. For å fjerne all tvil: Festkomiteen ønsker alle hjertelig velkommen til Hagefest i morgen kl 18! Mvh For arrangementskomiteen Geir Bergvoll

 • Strømforsyning igjen

  Publisert 09. aug. 2019

  Hei. Noen ganger er fremdriften i arbeidet bedret enn forventet,- slik som i dag. Lefdal er nå ferdig med sitt arbeid, og strøm skal nå være satt på permanent i hele sameiet. Mvh Geir Bergvoll

 • Om morgendagen fredag, og tilgang på strøm.

  Publisert 08. aug. 2019

  Hei alle, Jeg har i kveld fått informasjon om at A og B blokken i morgen må regnes å være uten strøm på de tidligere oppgitte tidene, dvs mellom 08.00 og 14.00. I morgen beholder C blokken strømmen hele dagen som vanlig. Mvh Geir Bergvoll

 • Beboere i A og B og strøm

  Publisert 08. aug. 2019

  Heir, Det viser seg at kablene for hovedstrømmen i sameiet er lagt slik at beboerne i A og B blokkene I DAG beholder strømmen. Vi vil i løpet av dagen i dag bli informert om hvordan strømtilgangen i de ulike blokkene blir i morgen. Mvh Geir Bergvoll

 • Vi mister strømmen!

  Publisert 05. aug. 2019

  Det vises til tidligere oppslag om at strømmen i sameiet blir tatt torsdag 8. august kl 08.00-16.00 og fredag 9. august 08.00-14.00, dette i forbindelse med sluttføringen av installasjon av elbil ladere. Vi gjentar at Lefdal vil gjøre sitt beste for å redusere avstengingen innenfor de intervallene som er oppgitt. Alle heisene vil stå i perioden vi er uten strøm. Det er derfor viktig at heisene ikke blir forsøkt brukt like i forkant av arbeidets begynnelse de aktuelle dagene, idet dette medfører risiko for at person kan bli stående fast i heisen. Garasjeporten vil så åpen mens strømmen er utkoblet. Mvh Geir Bergvoll

 • Hundebæsj i nr 20

  Publisert 27. jul. 2019

  Hei, En av våre sameiere fant i dag hundebæsj på gulvet i underetasjen i nr 20, se bilde vedlagt. Dette er utrolig trist, og en måte å behandle andre sameiere og alminnelig orden på, som ikke kan aksepteres i vårt sameie. Til alle med husdyr: Vær snill å samle opp alle etterlatenskaper fra dyrene deres, uansett hvor på eiendommen dette måtte skje! Mvh Geir Bergvoll

 • Vi blir strømløse!

  Publisert 19. jul. 2019

  Hei alle, I forbindelse med sluttføring av arbeidet med elbil-lading, vil strømmen til sameiet måtte kuttes Torsdag 8. august, kl 08.00-16.00 Fredag 9. august, kl 08.00-14.00. Det blir selvfølgelig tilstrebet at tidsrommene uten strøm skal bli kortets mulig, men alle må etter beste evne planlegge med utgangspunkt i de nevnte tidspunkter. Med hilsen Geir Bergvoll

 • Fjerning av sykler

  Publisert 15. jul. 2019

  Det er observert to gamle, punkterte og låste sykler som har «overvintret» i stativet utenfor nr 26, se vedlagte bilder. De opptar unødvendig plass fra andre brukere. Dersom eierne ikke fjerner eller tar syklene i bruk, vil disse bli fjernet/kastet av styret ved utgangen av august. Mvh Geir Bergvoll