Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Strømforsyning igjen

  Publisert 09. aug. 2019

  Hei. Noen ganger er fremdriften i arbeidet bedret enn forventet,- slik som i dag. Lefdal er nå ferdig med sitt arbeid, og strøm skal nå være satt på permanent i hele sameiet. Mvh Geir Bergvoll

 • Om morgendagen fredag, og tilgang på strøm.

  Publisert 08. aug. 2019

  Hei alle, Jeg har i kveld fått informasjon om at A og B blokken i morgen må regnes å være uten strøm på de tidligere oppgitte tidene, dvs mellom 08.00 og 14.00. I morgen beholder C blokken strømmen hele dagen som vanlig. Mvh Geir Bergvoll

 • Beboere i A og B og strøm

  Publisert 08. aug. 2019

  Heir, Det viser seg at kablene for hovedstrømmen i sameiet er lagt slik at beboerne i A og B blokkene I DAG beholder strømmen. Vi vil i løpet av dagen i dag bli informert om hvordan strømtilgangen i de ulike blokkene blir i morgen. Mvh Geir Bergvoll

 • Vi mister strømmen!

  Publisert 05. aug. 2019

  Det vises til tidligere oppslag om at strømmen i sameiet blir tatt torsdag 8. august kl 08.00-16.00 og fredag 9. august 08.00-14.00, dette i forbindelse med sluttføringen av installasjon av elbil ladere. Vi gjentar at Lefdal vil gjøre sitt beste for å redusere avstengingen innenfor de intervallene som er oppgitt. Alle heisene vil stå i perioden vi er uten strøm. Det er derfor viktig at heisene ikke blir forsøkt brukt like i forkant av arbeidets begynnelse de aktuelle dagene, idet dette medfører risiko for at person kan bli stående fast i heisen. Garasjeporten vil så åpen mens strømmen er utkoblet. Mvh Geir Bergvoll

 • Hundebæsj i nr 20

  Publisert 27. jul. 2019

  Hei, En av våre sameiere fant i dag hundebæsj på gulvet i underetasjen i nr 20, se bilde vedlagt. Dette er utrolig trist, og en måte å behandle andre sameiere og alminnelig orden på, som ikke kan aksepteres i vårt sameie. Til alle med husdyr: Vær snill å samle opp alle etterlatenskaper fra dyrene deres, uansett hvor på eiendommen dette måtte skje! Mvh Geir Bergvoll

 • Vi blir strømløse!

  Publisert 19. jul. 2019

  Hei alle, I forbindelse med sluttføring av arbeidet med elbil-lading, vil strømmen til sameiet måtte kuttes Torsdag 8. august, kl 08.00-16.00 Fredag 9. august, kl 08.00-14.00. Det blir selvfølgelig tilstrebet at tidsrommene uten strøm skal bli kortets mulig, men alle må etter beste evne planlegge med utgangspunkt i de nevnte tidspunkter. Med hilsen Geir Bergvoll

 • Fjerning av sykler

  Publisert 15. jul. 2019

  Det er observert to gamle, punkterte og låste sykler som har «overvintret» i stativet utenfor nr 26, se vedlagte bilder. De opptar unødvendig plass fra andre brukere. Dersom eierne ikke fjerner eller tar syklene i bruk, vil disse bli fjernet/kastet av styret ved utgangen av august. Mvh Geir Bergvoll

 • Filterskifte og kontroll av ventilasjonsaggeregatet

  Publisert 24. jun. 2019

  Vi varsler allerede nå om fastsatte datoer for filterskifte og kontroll. Ski Boligventilasjon AS har satt av dagene 16 - 17 - 18 september for å gjøre jobben. Eksakt dato og tid for hver enkelt leilighet vil bli kommunisert etter ferien. Nå som anleggene blir eldre er det viktig at en teknisk sjekk i tillegg til filterskifte gjennomføres. Dette for å detektere eventuelle mislyder fra remmer, lagre og øvrige komponenter som begynner og bli slitt. Mvh. for styret Bjørn W. Huseby

 • Lading av elbiler, status og om mulig brannfare ved elbil lading

  Publisert 21. jun. 2019

  Status pr dags dato er: Anlegget er ikke fullført. Dette skjer først primo august, mest sannsynlig i løpet av uke 32, men: Alle ladestasjoner er operative og kan benyttes. Ladeeffekten til den enkelte bruker blir loggført på den enkelte ladestasjon. Effekten ut til ladestasjoner er redusert, men det skal være mulig å lade opp til 10 biler hver dag på hhv øvre og nedre plan. Dessuten: NB!! I forbindelse med sluttføringen av anlegget for lading av elbiler, vil styret minne om at lading via industrikontakter el, etter styrevedtak ikke er tillatt. Styret er kjent med at det ikke foreligger formelt grunnlag for forbud for bygg som ble sluttført i 2013 eller tidligere, men vil på det sterkeste henstille til alle sameiere å respektere styrets vedtak. Vedtaket har sin generelle begrunnelse i internforskrift og HMS regler som gjelder for all næringsvirksomhet, inklusive sameier. Styret er pålagt å se til at alle sameiernes sikkerhet er ivaretatt. Bruk av stikkontakt representerer en betydelig brannfare. Dette er faktisk et så stort et problem at regelverket for installatører av disse typer anlegg fikk sin egen seksjon i den siste utgave av NEK400-2018 (elektroinstallatørs bibel). Godkjent installatør vil derfor I DAG ikke montere industrikontakt til bruk for elbil lading. Forsikrings bransjen har utbetalt store summer for brann i parkeringsanlegg grunnet bruk av stikkontakter til ladning av elektriske kjøretøy. Det som gjør akkurat denne type branner ekstra skumle er at det er meget vanskelig å slukke en brann i et batteri til en elbil. Tar en elbil fyr, er det dessverre lite brannmannskap kan gjøre for å slukke. For styret Geir Bergvoll

 • Hagefesten 22. August, igjen!

  Publisert 20. jun. 2019

  Feil kan tidvis følge feil, dessverre! Egil mailadresse er egil@elektro-miljo.com Mvh Geir Bergvoll