Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Kontroll av ventilasjonsaggregat/filterskifte 2020

  Publisert 05. nov. 2019

  Takk for flott tilstedeværelse ved årets gjennomføring.
  Kun 3 boliger kunne ikke være tilstede for kontrollen og fikk derved kun nye filtre levert. (25 i fjor)
  Årets kontroll avdekket 2 steder hvor det ble nødvendig med ekstra servicetiltak for å unngå et mulig fremtidig aggregathavari. Denne kostnaden gjøres opp av den enkelte boligeier. Ettersom årene går vil kontrollelementet bli vel så viktig som selve filterskiftet. Styret har registrert at mange beboere ikke selv er i stand til å skifte filter.
  Derfor har styret også besluttet å fortsette på den etablerte ordningen med profesjonell bistand. Denne ble etablert grunnet krav i 5 års garantitiden på aggregatene.
  Kontrollen/filtre ordnes og gjøres opp av sameiet og fordeles på beboerne gjennom husleien.
  For 2019 blir dette kr. 680,- som snittkostnad.
  Til orientering ville den enkelte beboer kunnet spare 39,- kroner ved årets jobb. Dette hvis de selv hadde kjøpt filter gjennom abonnementsordning, hentet filter på "posten", skiftet, og destruert gammelt filter selv.
  Da ville de mistet kontrollelementet.
  Årets jobb ble utført i uke 38. Derfor har vi valgt samme uke i 2020 med dagene 14 - 15 - 16 september.

  Mvh. for styret
  Bjørn W. Huseby
 • WIFI i garasjeanlegget

  Publisert 16. okt. 2019

  I forbindelse med installasjon av målere for strøm til lading av biler i garasjen er det også laget et WIFI nettverk som dekker hele garasjen.

  Enkelte nyere biler blir oppdatert over internett og det er da mulig å koble bilen til dette nettverket. WIFI heter "Maries vei" og har passord : Onsdag04
 • Arbeider i Rundkjøring

  Publisert 02. okt. 2019

  Oppstart av arbeider for å gjøre rundkjøringen grønnere vil starte mandag 7 oktober. Arbeidet vil bli utført av anleggsgartner Jonny Tuvsjøen as. Det vil bli noe redusert fremkommelighet i uke 41 som følge av dette.

  Styret
 • Gårdagens hagefest

  Publisert 23. aug. 2019

  Hei alle,

  Gårdagens hagefest ble et meget vellykket arrangement. Sameiere med god kontroll på tallene, mener det var 85 deltakere!
  Styret vil på vegne av festdeltakerne rette en stor og velfortjent takk alle som bidro til festen, og spesielt til Lise, Egil og Nancy. Etter en lang ettermiddags kamp med værgudene, fikk vi den vær-støtten vi trengte innen festen startet. De gode blir ofte støttet av litt flaks!

  Igjen: Tusen takk for innsatsen i det som er et strålende tiltak for kulturbygging i sameiet!

  På vegne av styret

  Geir Bergvoll

 • Filterskifte og kontroll av ventilasjonsaggeregatet

  Publisert 05. sep. 2019

  Vedlagt følger oppsett av spesifikke tider den 16 - 17 -18 september for den enkelte leilighet. For å holde kostnadene lavest mulig med aggregatsjekk og filteskifte, har Ski BoligVentilasjon lagt opp til effektiv forflytning av personell fra bolig til bolig og unngå "kryss og tvers" arbeide.
  Dette kommer frem av tidsoppsettet som de vil holde seg til enten det er folk som kan åpne når de kommer, eller om det ikke er noen hjemme. Der ingen er hjemme vil de legge fra seg nytt filter ved døren og beboer må selv skifte dette. Da mistes aggregatsjekken som kan fange opp mulig slitasje som kan forårsake kommende servicebehov som står for beboers egen regning.
  Vårt råd til den enkelte beboer som ikke er hjemme på sin tildelte tid, er å få hjelp fra for eksempel naboer i samme oppgang til å låne nøkkel og låse inn servicemannen.
  Ski BoligVentilasjon opplyser også at de ikke har kapasitet til "å ta i mot X antall henvendelser om tidsendringer".
  (Vær OBS på at listen begynner med 18. september på toppen og går nedover)
  Vi håper flest mulig klarer å få til dette til beste for sin egen bolig.

  Mvh.
  For styret
  Bjørn W. Huseby
 • NB: Oppdatering om hagefesten

  Publisert 22. aug. 2019

  Arrangementskomiteen har bedt styret legge ut melding om at starten på Hagefesten utsettes tl kl 19. Både Storm og Yr mener regnet vil gi seg innen kl 19.

  Mvh

  Geir Bergvoll
 • Hagefesten

  Publisert 21. aug. 2019

  Hei alle,
  Som flere er kjent med, har usikker værmelding gitt opphav til noen diskusjoner om gjennomføring av hagefesten.

  For å fjerne all tvil:

  Festkomiteen ønsker alle hjertelig velkommen til Hagefest i morgen kl 18!

  Mvh
  For arrangementskomiteen
  Geir Bergvoll
 • Strømforsyning igjen

  Publisert 09. aug. 2019

  Hei.

  Noen ganger er fremdriften i arbeidet bedret enn forventet,- slik som i dag. Lefdal er nå ferdig med sitt arbeid, og strøm skal nå være satt på permanent i hele sameiet.

  Mvh
  Geir Bergvoll
 • Om morgendagen fredag, og tilgang på strøm.

  Publisert 08. aug. 2019

  Hei alle,

  Jeg har i kveld fått informasjon om at A og B blokken i morgen må regnes å være uten strøm på de tidligere oppgitte tidene, dvs mellom 08.00 og 14.00.

  I morgen beholder C blokken strømmen hele dagen som vanlig.

  Mvh

  Geir Bergvoll
 • Beboere i A og B og strøm

  Publisert 08. aug. 2019

  Heir,

  Det viser seg at kablene for hovedstrømmen i sameiet er lagt slik at beboerne i A og B blokkene

  I DAG

  beholder strømmen.

  Vi vil i løpet av dagen i dag bli informert om hvordan strømtilgangen i de ulike blokkene blir i morgen.

  Mvh

  Geir Bergvoll