Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Hagefesten 22. august

  Publisert 20. jun. 2019

  Hei alle, Både i selve oppslaget, og i invitasjonen vedlagt denne, er Egils mailadresse feil. Rett adresse er: egil@elektro-miljo.no Beklager dette! Mvh Geir Bergvoll

 • Hagefest 22. august

  Publisert 12. jun. 2019

  Hei alle sameiere. Vedlagt følger invitasjon til hagefest 22. august. Tre av våre sameiere har vært så snille å påta seg hovedansvaret for arrangementet, men inviterer samtidig til andre om å bistå. Dette er en tradisjon som ikke ble fulgt opp i 2018, men styret håper på godt vær og topp oppmøte denne dagen. Påmelding skjer til egil@eletro-miljo.com innen 10.august. Trykk på vedlegget, og en pen invitasjon kommer opp! Mvh Styret

 • El bil lading, oppdatering

  Publisert 11. mai. 2019

  Hei alle. Det er nå kommet inn bestillinger på ca 20 ladere i forbindelse med etableringen av den nye infrastrukturen for elbil lading. Vi har derfor passert det volumet som vil utløse tidligere omtalt rabatt på 5% ved kjøp av ladestasjon. Styret vil for ordens skyld gjenta at bruk av stikkontakter til lading ikke vil være mulig etter at den nye infrastrukturen er på plass. Slik lading er brannfarlig og strider mot HMS standarden i sameiet vårt. Skulle det fortsatt være sameiere som har basert seg på lading via stikkkontakt i fremtiden, vil derfor styret på det sterkeste be disse bestille ladestasjon. Opprinnelig frist for bestilling av lader var satt til 11. Mai. Styret forlenger denne fristen til utløpet av mandag 13.mai. Med hilsen Geir Bergvoll

 • Fra Hagegruppen: Kompoststasjonen

  Publisert 08. mai. 2019

  Hagegruppen har bedt styret legge ut vedlagte som omhandler bruk og vedlikehold av kompoststasjonen vår. Mvh Geir Bergvoll

 • Lading av Elbiler

  Publisert 08. mai. 2019

  Det vises til tidligere oppslag om dette, bla datert 28. April. Pr i dag har styret registrert 11 mulige interessenter til ny ladestasjon. Vi minner om at styret ønsker å registrer interesse frem tom 11.mai Dette for å sikre mulig ekstrarabatt og montering samtidig med monteringen av felles infrastruktur. Lefdal har forøvrig opplyst at det ikke er mulig å lade mer enn en bil pr ladestasjon idet dobbel-ladere ikke leveres. Mvh Geir Bergvoll

 • Hagefest

  Publisert 06. mai. 2019

  Hei alle, Vi har tidligere år hatt en Hagefest for alle sameiere medio august. I fjor ble det ikke noe av dette. Opplevelsen er at disse treffene har vært sosialt byggende og hyggelig. Styret lurer derfor på om det er sameiere som kan påta seg å stå for et slikt arrangement i år? Sted som før: på øvre platå. Tidspunkt for eksempel torsdag 15 august. Interesserte arrangører må gjerne melde seg til styret innen utgangen av mai. Den praktiske og økonomiske rammen rundt dette avtales deretter med styret Mvh Geir Bergvoll Styreleder

 • Kontroll av gassanlegget og stikkprøver i leiligheter

  Publisert 04. mai. 2019

  Hei, Det vises til oppslag 2. mai om tilstandskontroll av gassanlegget i sameiet. Tilstrekkelig mange sameiere har nå meldt seg for stikkprøvekontroll, og letingen etter interesserte sameiere er derfor avsluttet. Mvh Geir Bergvoll

 • Kontroll av gassanlegget i sameiet.

  Publisert 02. mai. 2019

  Hei alle, 20. Mai kl 11.00 skal vi ha tilstandskontroll på Sameiets gassanlegg. Kontrollen skal også inkludere stikkprøvekontroll i 10 leiligheter. Er det sameiere som kan tenke seg å melde seg på til denne ekstra, og viktige tilstandskontrollen den aktuelle dagen? Mvh Geir Bergvol

 • Om å ta seg til rette i fellesskapet

  Publisert 30. apr. 2019

  Hei alle sameiere. Til vår overraskelse har noen låst porten ned til badestranden og båthavnen på sør-øst siden av eiendommen vår med eget hengelås Dette er et inngrep vi antar er utført av en av sameierne våre, og som mangler forankring i styret eller Årsmøtet. Denne type selvtekt i et ellers velordnet sameie som vårt, kan ikke aksepteres. Styret ber derfor den som er ansvarlig for dette, alternativt kjenner til hvem som har låst porten, sørge for at hengelåset fjernes snarest. For styret Geir Bergvoll

 • Støtte fra Akershus Fylkeskommune til elbil lading.

  Publisert 30. apr. 2019

  Hei alle, Styret fikk i går skriftlig tilsagn fra Akershus Fylkeskommune om et tilskudd begrenset oppad til NOK 98.500 til delvis dekning av infrastruktur for elbil lading i sameiet vårt. Beløpet utgjør 25% av tilbudet sameiet har mottatt fra Lefdal, som også er den maksimale andel fylkeskommunen kan tilby. Bortsett fra at vi må dokumentere faktiske utgifter tilsvarende tilbudet fra Lefdal, er det ingen vesentlige betingelser bak tilsagnet. Tilskuddet innebærer at den enkeltes betaling for tilknytning til anlegget, vil reduseres fra ca NOK 4500,- til ca 3500,-, jfr sak 8 på siste Årsmøte. Utgifter til ladeboks, NOK 21000 (eventuelt minus 5% om flere enn 15 bestiller i første omgang), samt utgifter til betalingsløsning, kommer i tillegg. Styret vil i dag be Lefdal starte arbeidet i garasjen vår snarest mulig. For styret, Geir Bergvoll