Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Filterskifte og kontroll av ventilasjonsaggeregatet

  Publisert 24. jun. 2019

  Vi varsler allerede nå om fastsatte datoer for filterskifte og kontroll. Ski Boligventilasjon AS har satt av dagene 16 - 17 - 18 september for å gjøre jobben. Eksakt dato og tid for hver enkelt leilighet vil bli kommunisert etter ferien. Nå som anleggene blir eldre er det viktig at en teknisk sjekk i tillegg til filterskifte gjennomføres. Dette for å detektere eventuelle mislyder fra remmer, lagre og øvrige komponenter som begynner og bli slitt. Mvh. for styret Bjørn W. Huseby

 • Lading av elbiler, status og om mulig brannfare ved elbil lading

  Publisert 21. jun. 2019

  Status pr dags dato er: Anlegget er ikke fullført. Dette skjer først primo august, mest sannsynlig i løpet av uke 32, men: Alle ladestasjoner er operative og kan benyttes. Ladeeffekten til den enkelte bruker blir loggført på den enkelte ladestasjon. Effekten ut til ladestasjoner er redusert, men det skal være mulig å lade opp til 10 biler hver dag på hhv øvre og nedre plan. Dessuten: NB!! I forbindelse med sluttføringen av anlegget for lading av elbiler, vil styret minne om at lading via industrikontakter el, etter styrevedtak ikke er tillatt. Styret er kjent med at det ikke foreligger formelt grunnlag for forbud for bygg som ble sluttført i 2013 eller tidligere, men vil på det sterkeste henstille til alle sameiere å respektere styrets vedtak. Vedtaket har sin generelle begrunnelse i internforskrift og HMS regler som gjelder for all næringsvirksomhet, inklusive sameier. Styret er pålagt å se til at alle sameiernes sikkerhet er ivaretatt. Bruk av stikkontakt representerer en betydelig brannfare. Dette er faktisk et så stort et problem at regelverket for installatører av disse typer anlegg fikk sin egen seksjon i den siste utgave av NEK400-2018 (elektroinstallatørs bibel). Godkjent installatør vil derfor I DAG ikke montere industrikontakt til bruk for elbil lading. Forsikrings bransjen har utbetalt store summer for brann i parkeringsanlegg grunnet bruk av stikkontakter til ladning av elektriske kjøretøy. Det som gjør akkurat denne type branner ekstra skumle er at det er meget vanskelig å slukke en brann i et batteri til en elbil. Tar en elbil fyr, er det dessverre lite brannmannskap kan gjøre for å slukke. For styret Geir Bergvoll

 • Hagefesten 22. August, igjen!

  Publisert 20. jun. 2019

  Feil kan tidvis følge feil, dessverre! Egil mailadresse er egil@elektro-miljo.com Mvh Geir Bergvoll

 • Hagefesten 22. august

  Publisert 20. jun. 2019

  Hei alle, Både i selve oppslaget, og i invitasjonen vedlagt denne, er Egils mailadresse feil. Rett adresse er: egil@elektro-miljo.no Beklager dette! Mvh Geir Bergvoll

 • Hagefest 22. august

  Publisert 12. jun. 2019

  Hei alle sameiere. Vedlagt følger invitasjon til hagefest 22. august. Tre av våre sameiere har vært så snille å påta seg hovedansvaret for arrangementet, men inviterer samtidig til andre om å bistå. Dette er en tradisjon som ikke ble fulgt opp i 2018, men styret håper på godt vær og topp oppmøte denne dagen. Påmelding skjer til egil@eletro-miljo.com innen 10.august. Trykk på vedlegget, og en pen invitasjon kommer opp! Mvh Styret

 • El bil lading, oppdatering

  Publisert 11. mai. 2019

  Hei alle. Det er nå kommet inn bestillinger på ca 20 ladere i forbindelse med etableringen av den nye infrastrukturen for elbil lading. Vi har derfor passert det volumet som vil utløse tidligere omtalt rabatt på 5% ved kjøp av ladestasjon. Styret vil for ordens skyld gjenta at bruk av stikkontakter til lading ikke vil være mulig etter at den nye infrastrukturen er på plass. Slik lading er brannfarlig og strider mot HMS standarden i sameiet vårt. Skulle det fortsatt være sameiere som har basert seg på lading via stikkkontakt i fremtiden, vil derfor styret på det sterkeste be disse bestille ladestasjon. Opprinnelig frist for bestilling av lader var satt til 11. Mai. Styret forlenger denne fristen til utløpet av mandag 13.mai. Med hilsen Geir Bergvoll

 • Fra Hagegruppen: Kompoststasjonen

  Publisert 08. mai. 2019

  Hagegruppen har bedt styret legge ut vedlagte som omhandler bruk og vedlikehold av kompoststasjonen vår. Mvh Geir Bergvoll

 • Lading av Elbiler

  Publisert 08. mai. 2019

  Det vises til tidligere oppslag om dette, bla datert 28. April. Pr i dag har styret registrert 11 mulige interessenter til ny ladestasjon. Vi minner om at styret ønsker å registrer interesse frem tom 11.mai Dette for å sikre mulig ekstrarabatt og montering samtidig med monteringen av felles infrastruktur. Lefdal har forøvrig opplyst at det ikke er mulig å lade mer enn en bil pr ladestasjon idet dobbel-ladere ikke leveres. Mvh Geir Bergvoll

 • Hagefest

  Publisert 06. mai. 2019

  Hei alle, Vi har tidligere år hatt en Hagefest for alle sameiere medio august. I fjor ble det ikke noe av dette. Opplevelsen er at disse treffene har vært sosialt byggende og hyggelig. Styret lurer derfor på om det er sameiere som kan påta seg å stå for et slikt arrangement i år? Sted som før: på øvre platå. Tidspunkt for eksempel torsdag 15 august. Interesserte arrangører må gjerne melde seg til styret innen utgangen av mai. Den praktiske og økonomiske rammen rundt dette avtales deretter med styret Mvh Geir Bergvoll Styreleder

 • Kontroll av gassanlegget og stikkprøver i leiligheter

  Publisert 04. mai. 2019

  Hei, Det vises til oppslag 2. mai om tilstandskontroll av gassanlegget i sameiet. Tilstrekkelig mange sameiere har nå meldt seg for stikkprøvekontroll, og letingen etter interesserte sameiere er derfor avsluttet. Mvh Geir Bergvoll