Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Lading av el-biler

  Publisert 22. apr. 2019

  Hei alle sameiere! Styret orienterte i siste Årsmøte om opplegget for installasjon av elbil ladere i garasjeanlegget vårt. Styret legger opp til å gjennomføre dette arbeidet snarest mulig. Imidlertid har Akershus Fylkeskommune nylig etablert en tilskuddsordning til dette formålet. Ordningen vil i prinsippet kunne gi vårt sameie opp til ca NOK 98000 i støtte. Sameiet har søkt om slik støtte, og i muntlig kontakt med Fylkeskommunen før påske fått forsikring om at behandlingstiden vil være kort, anslagsvis til første halvdel av mai. I mellomtiden må vi avvente installasjonsarbeidet for ikke å bryte med forutsetningene for støtte. Vi har informert Lefdal, som er vår leverandør om at Sameiet sannsynligvis vil være klar til installasjon av infrastuktur for elbil ladere medio mai. I mellomtiden er det meget viktig at sameiere ikke installerer ladere på eget initiativ, samtidig som sameiere som i dag bruker stikkontakter i garasjen for formålet, forbereder seg på at dette ikke vil være mulig når infrastukturen for nye elbil ladere er forberedt. Med hilsen Styret.

 • Rengjøring av uteområder torsdag 11. april (gjelder ikke garasjen)

  Publisert 07. apr. 2019

  Det følgende er mottatt fra vår leverandør ABVK: Da kommer traktorene til dere på Torsdag 11. april kl 0800-1200 for å feie ute områdene. I den forbindelse må p-plassene og fellesarealer tømmes for biler og dette er viktig! Asker & Bærum Vaktmester Kompani tar ikke ansvar for eventuelle skader som følge av eksempelvis steinsprut fra feiemaskinen under arbeid, på biler el. l. som ikke er fjernet. Vennlig hilsen

 • Dokumentasjon for kommende årsmøte

  Publisert 29. mar. 2019

  Enqvist har sendt ut dokumentasjonen i dag som e-post men for ordens skyld vedlegges den også denne meldingen. Den samme elektroniske filen er lagt ut under Praktisk informasjon og fanen som heter Årsmøter og protokoller. Vennlig hilsen Styret

 • Gravearbeid på stien mot Sarbuvollveien.

  Publisert 25. mar. 2019

  Det vil i morgen tirsdag 25 mars bli igangsatt arbeid med av fjerning gammel trapp og rekkverk på stien i nord/øst, gjennomgang til Sarbuvollen. Det vil samtidig bli tilrettelagt for montering av ny trapp og videreføring av rekkverk. Vi ber alle om å vise hensyn og ferdes aktsomt i den perioden arbeidet pågår . Med vennlig hilsen Styret

 • Hvordan bruke Lettstyrt

  Publisert 23. mar. 2019

  Som en påminnelse om bruk av Lettstyrt sender vi på nytt ut den orienteringen som ble distribuert den 6. februar i 2018. Vennlig hilsen Styret

 • Elektronisk utgave av Bæringen

  Publisert 08. mar. 2019

  For de som ikke er klar over det, så er Bæringen elektronisk og den kan åpnes her: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/baringen/baeringen_1_2019.pdf Vennlig hilsen Styret

 • Sameiet kommuniserer kun elektronisk

  Publisert 20. feb. 2019

  Styret i Boligsameiet kommuniserer KUN gjennom meldinger i Lettstyrt og vi er helt avhengige av at alle leser sine e-poster og meldingene i Lettstyrt. Denne lille notisen sendes ut som en SMS for å nå frem til alle og minne om at det er både viktig og nyttig å kunne følge med på saker som angår oss alle og spesielt nå når vi nærmer oss årsmøtet 2019. Hilsen styret Boligsameiet Maries vei

 • Tette papirnedkast - ALLE må bidra

  Publisert 20. jan. 2019

  Vi beklager denne meldingen som er en gjentakelse av flere tidligere. Idag var alle 3 nedkastene tette og årsaken er at alle var blokkert av pappkartonger som var brettet og ikke delt opp i mindre biter. Med en gang en brettet kartong forsvinner ned, bretter den seg ut igjen og blokkerer. ALLE må bidra med å rive opp alt som er av papp og kaste det ned i små biter, og dette burde ikke være for mye å forvente av bidrag mot alle andre i sameiet. Hilsen styret

 • Ny løsning med Viken Fiber / Altibox

  Publisert 16. jan. 2019

  Styret har vært i kontakt med Viken Fiber og fått et nytt tilbud på internett og TV signaler som blir akseptert i disse dager, og den vil forhåpentligvis bli implementert til den 1. april. I dag betaler vi en grunnpris på 499,- per måned og internettet har en såkalt 50/50 hastighet, en TV-pakke Stor og en HD-PVR opptaker. Den nye avtale koster kr. 349,-, den har samme hastighet og en TV pakke med 15 kanaler i bunn og med en mulighet for å legge på flere ved hjelp av de 5 poengene som følger med samt en opptaksmulighet med 50 timer Dette gir altså en besparelse på kr. 150,- per leilighet og med en individuell mulighet for å oppgradere til høyere hastighet på nettet og flere kanaler. Beskrivelsen på denne pakken men ytterligere detaljert ligger i vedlagte fil. Som sagt prøver Viken å få dette på plass til 1. april, de må inn i hver leilighet og skifte en dekoder. Vennlig hilsen Styret

 • Vannansamling foran hele B bygget

  Publisert 13. jan. 2019

  I det ordinære årsmøtet i 2018 ble styret bedt om å fremlegge en plan for å avhjelpe vannansamlingen foran B bygget. Dette gjør vi nå etter å ha innhentet et tilbud fra ABVK og deres entreprenør. Den foreslåtte løsningen går på å legge dreneringskanaler KUN foran hver oppgang i B bygget (29 meter totalt) eller alternativt foran HELE bygget (ca. 100 meter) og rundt ved nr. 38. Det vil måtte skjæres/graves kanaler på tvers frem mot eksisterende kummer, og det må legges varmekabler hele veien med styringssystemer. Kostnaden er rundt 300.000 for det korte alternativet mens den går opp til rundt 410.000 for det lengste alternativet. Styret har ikke forhandlet om dette ei heller innhentet andre tilbud. Om man skulle gjort noe, måtte også Solid og/eller Bærum Rør bli involvert med ekstra kostnader (forprosjekt) fordi vi ikke kan risikere skade på eksisterende membraner og rørføringer. Styrets innstilling er at nytten er for liten i forhold til kostnaden og risikoen for stor for at resultatet ikke vil fungere. Styret innstiller derfor på at tiltaket ikke gjennomføres. Vi lever i et land hvor snø og noe slaps må aksepteres, og ett slikt tilfelle har vi her hos oss i Maries vei. Vennlig hilsen Styret