Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Lading av el-biler

  Publisert 28. apr. 2019

  Hei alle sameiere. Vi antar det nå nærmer seg avklaring fra Akershus Fylkeskommune vedrørende støtte til vårt anlegg for lading av Elbiler. I mellomtiden trenger styret og leverandør oversikt over hvor mange ladebokser som skal monteres samtidig med infrastrukturen. Vi ber derfor alle som ønsker ny ladestasjon å melde tilbake innen A: 11. mai på undertegnedes mailadresse B: geir.bergvoll@gmail.com Dere må gi opplysning om C: eier av garasjeplass(er) D:Hvilke(n) garasjeplass(er) det ønskes montert lader på. Lefdal har i sitt opprinnelige tilbud satt prisen på hver ladestasjon til NOK 21.000,- inklusive moms. I senere oppdatering har de sagt seg villig til å gi ytterligere 5% rabatt dersom minst 15 ladestasjoner blir bestilt fra sameiet vårt. Med hilsen for styret Geir Bergvoll

 • Takk for innsatsen.

  Publisert 25. apr. 2019

  Hei alle. Oppmøtet på dugnaden i kveld var meget bra, og innsatsen likeså. Dette var et godt bidrag fra fellesskapet for å sikre at vi holder god orden og godt samhold i sameiet. På vegne av styret: Takk for innsatsen! For styret Geir Bergvoll

 • Siste Årsmøte

  Publisert 23. apr. 2019

  Hei, Da er referat fra siste Årsmøte samt oppdaterte Vedtekter lagt ut på Lettstyrt. Dere finner dokumentene under "Praktisk Info". Med hilsen Geir Bergvoll

 • Lading av el-biler

  Publisert 22. apr. 2019

  Hei alle sameiere! Styret orienterte i siste Årsmøte om opplegget for installasjon av elbil ladere i garasjeanlegget vårt. Styret legger opp til å gjennomføre dette arbeidet snarest mulig. Imidlertid har Akershus Fylkeskommune nylig etablert en tilskuddsordning til dette formålet. Ordningen vil i prinsippet kunne gi vårt sameie opp til ca NOK 98000 i støtte. Sameiet har søkt om slik støtte, og i muntlig kontakt med Fylkeskommunen før påske fått forsikring om at behandlingstiden vil være kort, anslagsvis til første halvdel av mai. I mellomtiden må vi avvente installasjonsarbeidet for ikke å bryte med forutsetningene for støtte. Vi har informert Lefdal, som er vår leverandør om at Sameiet sannsynligvis vil være klar til installasjon av infrastuktur for elbil ladere medio mai. I mellomtiden er det meget viktig at sameiere ikke installerer ladere på eget initiativ, samtidig som sameiere som i dag bruker stikkontakter i garasjen for formålet, forbereder seg på at dette ikke vil være mulig når infrastukturen for nye elbil ladere er forberedt. Med hilsen Styret.

 • Rengjøring av uteområder torsdag 11. april (gjelder ikke garasjen)

  Publisert 07. apr. 2019

  Det følgende er mottatt fra vår leverandør ABVK: Da kommer traktorene til dere på Torsdag 11. april kl 0800-1200 for å feie ute områdene. I den forbindelse må p-plassene og fellesarealer tømmes for biler og dette er viktig! Asker & Bærum Vaktmester Kompani tar ikke ansvar for eventuelle skader som følge av eksempelvis steinsprut fra feiemaskinen under arbeid, på biler el. l. som ikke er fjernet. Vennlig hilsen

 • Dokumentasjon for kommende årsmøte

  Publisert 29. mar. 2019

  Enqvist har sendt ut dokumentasjonen i dag som e-post men for ordens skyld vedlegges den også denne meldingen. Den samme elektroniske filen er lagt ut under Praktisk informasjon og fanen som heter Årsmøter og protokoller. Vennlig hilsen Styret

 • Gravearbeid på stien mot Sarbuvollveien.

  Publisert 25. mar. 2019

  Det vil i morgen tirsdag 25 mars bli igangsatt arbeid med av fjerning gammel trapp og rekkverk på stien i nord/øst, gjennomgang til Sarbuvollen. Det vil samtidig bli tilrettelagt for montering av ny trapp og videreføring av rekkverk. Vi ber alle om å vise hensyn og ferdes aktsomt i den perioden arbeidet pågår . Med vennlig hilsen Styret

 • Hvordan bruke Lettstyrt

  Publisert 23. mar. 2019

  Som en påminnelse om bruk av Lettstyrt sender vi på nytt ut den orienteringen som ble distribuert den 6. februar i 2018. Vennlig hilsen Styret

 • Elektronisk utgave av Bæringen

  Publisert 08. mar. 2019

  For de som ikke er klar over det, så er Bæringen elektronisk og den kan åpnes her: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/baringen/baeringen_1_2019.pdf Vennlig hilsen Styret

 • Sameiet kommuniserer kun elektronisk

  Publisert 20. feb. 2019

  Styret i Boligsameiet kommuniserer KUN gjennom meldinger i Lettstyrt og vi er helt avhengige av at alle leser sine e-poster og meldingene i Lettstyrt. Denne lille notisen sendes ut som en SMS for å nå frem til alle og minne om at det er både viktig og nyttig å kunne følge med på saker som angår oss alle og spesielt nå når vi nærmer oss årsmøtet 2019. Hilsen styret Boligsameiet Maries vei