Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Kontroll av gassanlegget i sameiet.

  Publisert 02. mai. 2019

  Hei alle, 20. Mai kl 11.00 skal vi ha tilstandskontroll på Sameiets gassanlegg. Kontrollen skal også inkludere stikkprøvekontroll i 10 leiligheter. Er det sameiere som kan tenke seg å melde seg på til denne ekstra, og viktige tilstandskontrollen den aktuelle dagen? Mvh Geir Bergvol

 • Om å ta seg til rette i fellesskapet

  Publisert 30. apr. 2019

  Hei alle sameiere. Til vår overraskelse har noen låst porten ned til badestranden og båthavnen på sør-øst siden av eiendommen vår med eget hengelås Dette er et inngrep vi antar er utført av en av sameierne våre, og som mangler forankring i styret eller Årsmøtet. Denne type selvtekt i et ellers velordnet sameie som vårt, kan ikke aksepteres. Styret ber derfor den som er ansvarlig for dette, alternativt kjenner til hvem som har låst porten, sørge for at hengelåset fjernes snarest. For styret Geir Bergvoll

 • Støtte fra Akershus Fylkeskommune til elbil lading.

  Publisert 30. apr. 2019

  Hei alle, Styret fikk i går skriftlig tilsagn fra Akershus Fylkeskommune om et tilskudd begrenset oppad til NOK 98.500 til delvis dekning av infrastruktur for elbil lading i sameiet vårt. Beløpet utgjør 25% av tilbudet sameiet har mottatt fra Lefdal, som også er den maksimale andel fylkeskommunen kan tilby. Bortsett fra at vi må dokumentere faktiske utgifter tilsvarende tilbudet fra Lefdal, er det ingen vesentlige betingelser bak tilsagnet. Tilskuddet innebærer at den enkeltes betaling for tilknytning til anlegget, vil reduseres fra ca NOK 4500,- til ca 3500,-, jfr sak 8 på siste Årsmøte. Utgifter til ladeboks, NOK 21000 (eventuelt minus 5% om flere enn 15 bestiller i første omgang), samt utgifter til betalingsløsning, kommer i tillegg. Styret vil i dag be Lefdal starte arbeidet i garasjen vår snarest mulig. For styret, Geir Bergvoll

 • Lading av el-biler

  Publisert 28. apr. 2019

  Hei alle sameiere. Vi antar det nå nærmer seg avklaring fra Akershus Fylkeskommune vedrørende støtte til vårt anlegg for lading av Elbiler. I mellomtiden trenger styret og leverandør oversikt over hvor mange ladebokser som skal monteres samtidig med infrastrukturen. Vi ber derfor alle som ønsker ny ladestasjon å melde tilbake innen A: 11. mai på undertegnedes mailadresse B: geir.bergvoll@gmail.com Dere må gi opplysning om C: eier av garasjeplass(er) D:Hvilke(n) garasjeplass(er) det ønskes montert lader på. Lefdal har i sitt opprinnelige tilbud satt prisen på hver ladestasjon til NOK 21.000,- inklusive moms. I senere oppdatering har de sagt seg villig til å gi ytterligere 5% rabatt dersom minst 15 ladestasjoner blir bestilt fra sameiet vårt. Med hilsen for styret Geir Bergvoll

 • Takk for innsatsen.

  Publisert 25. apr. 2019

  Hei alle. Oppmøtet på dugnaden i kveld var meget bra, og innsatsen likeså. Dette var et godt bidrag fra fellesskapet for å sikre at vi holder god orden og godt samhold i sameiet. På vegne av styret: Takk for innsatsen! For styret Geir Bergvoll

 • Siste Årsmøte

  Publisert 23. apr. 2019

  Hei, Da er referat fra siste Årsmøte samt oppdaterte Vedtekter lagt ut på Lettstyrt. Dere finner dokumentene under "Praktisk Info". Med hilsen Geir Bergvoll

 • Lading av el-biler

  Publisert 22. apr. 2019

  Hei alle sameiere! Styret orienterte i siste Årsmøte om opplegget for installasjon av elbil ladere i garasjeanlegget vårt. Styret legger opp til å gjennomføre dette arbeidet snarest mulig. Imidlertid har Akershus Fylkeskommune nylig etablert en tilskuddsordning til dette formålet. Ordningen vil i prinsippet kunne gi vårt sameie opp til ca NOK 98000 i støtte. Sameiet har søkt om slik støtte, og i muntlig kontakt med Fylkeskommunen før påske fått forsikring om at behandlingstiden vil være kort, anslagsvis til første halvdel av mai. I mellomtiden må vi avvente installasjonsarbeidet for ikke å bryte med forutsetningene for støtte. Vi har informert Lefdal, som er vår leverandør om at Sameiet sannsynligvis vil være klar til installasjon av infrastuktur for elbil ladere medio mai. I mellomtiden er det meget viktig at sameiere ikke installerer ladere på eget initiativ, samtidig som sameiere som i dag bruker stikkontakter i garasjen for formålet, forbereder seg på at dette ikke vil være mulig når infrastukturen for nye elbil ladere er forberedt. Med hilsen Styret.

 • Rengjøring av uteområder torsdag 11. april (gjelder ikke garasjen)

  Publisert 07. apr. 2019

  Det følgende er mottatt fra vår leverandør ABVK: Da kommer traktorene til dere på Torsdag 11. april kl 0800-1200 for å feie ute områdene. I den forbindelse må p-plassene og fellesarealer tømmes for biler og dette er viktig! Asker & Bærum Vaktmester Kompani tar ikke ansvar for eventuelle skader som følge av eksempelvis steinsprut fra feiemaskinen under arbeid, på biler el. l. som ikke er fjernet. Vennlig hilsen

 • Dokumentasjon for kommende årsmøte

  Publisert 29. mar. 2019

  Enqvist har sendt ut dokumentasjonen i dag som e-post men for ordens skyld vedlegges den også denne meldingen. Den samme elektroniske filen er lagt ut under Praktisk informasjon og fanen som heter Årsmøter og protokoller. Vennlig hilsen Styret

 • Gravearbeid på stien mot Sarbuvollveien.

  Publisert 25. mar. 2019

  Det vil i morgen tirsdag 25 mars bli igangsatt arbeid med av fjerning gammel trapp og rekkverk på stien i nord/øst, gjennomgang til Sarbuvollen. Det vil samtidig bli tilrettelagt for montering av ny trapp og videreføring av rekkverk. Vi ber alle om å vise hensyn og ferdes aktsomt i den perioden arbeidet pågår . Med vennlig hilsen Styret