Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Vi mister strømmen!

  Publisert 05. aug. 2019

  Det vises til tidligere oppslag om at strømmen i sameiet blir tatt

  torsdag 8. august kl 08.00-16.00
  og
  fredag 9. august 08.00-14.00,

  dette i forbindelse med sluttføringen av installasjon av elbil ladere.

  Vi gjentar at Lefdal vil gjøre sitt beste for å redusere avstengingen innenfor de intervallene som er oppgitt.

  Alle heisene vil stå i perioden vi er uten strøm. Det er derfor viktig at heisene ikke blir forsøkt brukt like i forkant av arbeidets begynnelse de aktuelle dagene, idet dette medfører risiko for at person kan bli stående fast i heisen.

  Garasjeporten vil så åpen mens strømmen er utkoblet.

  Mvh

  Geir Bergvoll

 • Hundebæsj i nr 20

  Publisert 27. jul. 2019

  Hei,

  En av våre sameiere fant i dag hundebæsj på gulvet i underetasjen i nr 20, se bilde vedlagt. Dette er utrolig trist, og en måte å behandle andre sameiere og alminnelig orden på, som ikke kan aksepteres i vårt sameie.
  Til alle med husdyr: Vær snill å samle opp alle etterlatenskaper fra dyrene deres, uansett hvor på eiendommen dette måtte skje!
  Mvh
  Geir Bergvoll
 • Vi blir strømløse!

  Publisert 19. jul. 2019

  Hei alle,

  I forbindelse med sluttføring av arbeidet med elbil-lading, vil strømmen til sameiet måtte kuttes

  Torsdag 8. august, kl 08.00-16.00

  Fredag 9. august, kl 08.00-14.00.

  Det blir selvfølgelig tilstrebet at tidsrommene uten strøm skal bli kortets mulig, men alle må etter beste evne planlegge med utgangspunkt i de nevnte tidspunkter.

  Med hilsen

  Geir Bergvoll
 • Fjerning av sykler

  Publisert 15. jul. 2019

  Det er observert to gamle, punkterte og låste sykler som har «overvintret» i stativet utenfor nr 26, se vedlagte bilder.
  De opptar unødvendig plass fra andre brukere. Dersom eierne ikke fjerner eller tar syklene i bruk, vil disse bli fjernet/kastet av styret ved utgangen av august.
  Mvh

  Geir Bergvoll
 • Filterskifte og kontroll av ventilasjonsaggeregatet

  Publisert 24. jun. 2019

  Vi varsler allerede nå om fastsatte datoer for filterskifte og kontroll.
  Ski Boligventilasjon AS har satt av dagene 16 - 17 - 18 september for å gjøre jobben.
  Eksakt dato og tid for hver enkelt leilighet vil bli kommunisert etter ferien.
  Nå som anleggene blir eldre er det viktig at en teknisk sjekk i tillegg til filterskifte gjennomføres.
  Dette for å detektere eventuelle mislyder fra remmer, lagre og øvrige komponenter som begynner og bli slitt.

  Mvh. for styret
  Bjørn W. Huseby
 • Lading av elbiler, status og om mulig brannfare ved elbil lading

  Publisert 21. jun. 2019

  Status pr dags dato er:

  Anlegget er ikke fullført. Dette skjer først primo august, mest sannsynlig i løpet av uke 32, men:

  Alle ladestasjoner er operative og kan benyttes.
  Ladeeffekten til den enkelte bruker blir loggført på den enkelte ladestasjon.

  Effekten ut til ladestasjoner er redusert, men det skal være mulig å lade opp til 10 biler hver dag på hhv øvre og nedre plan.


  Dessuten: NB!!

  I forbindelse med sluttføringen av anlegget for lading av elbiler, vil styret minne om at lading via industrikontakter el, etter styrevedtak ikke er tillatt. Styret er kjent med at det ikke foreligger formelt grunnlag for forbud for bygg som ble sluttført i 2013 eller tidligere, men vil på det sterkeste henstille til alle sameiere å respektere styrets vedtak. Vedtaket har sin generelle begrunnelse i internforskrift og HMS regler som gjelder for all næringsvirksomhet, inklusive sameier.
  Styret er pålagt å se til at alle sameiernes sikkerhet er ivaretatt.

  Bruk av stikkontakt representerer en betydelig brannfare.
  Dette er faktisk et så stort et problem at regelverket for installatører av disse typer anlegg fikk sin egen seksjon i den siste utgave av NEK400-2018 (elektroinstallatørs bibel).
  Godkjent installatør vil derfor I DAG ikke montere industrikontakt til bruk for elbil lading.

  Forsikrings bransjen har utbetalt store summer for brann i parkeringsanlegg grunnet bruk
  av stikkontakter til ladning av elektriske kjøretøy.

  Det som gjør akkurat denne type branner ekstra skumle er at det er meget vanskelig å slukke en brann i et batteri til en elbil. Tar en elbil fyr, er det dessverre lite brannmannskap kan gjøre for å slukke.

  For styret


  Geir Bergvoll • Hagefesten 22. August, igjen!

  Publisert 20. jun. 2019

  Feil kan tidvis følge feil, dessverre!
  Egil mailadresse er

  egil@elektro-miljo.com

  Mvh
  Geir Bergvoll
 • Hagefesten 22. august

  Publisert 20. jun. 2019

  Hei alle,
  Både i selve oppslaget, og i invitasjonen vedlagt denne, er Egils mailadresse feil. Rett adresse er:

  egil@elektro-miljo.no

  Beklager dette!

  Mvh


  Geir Bergvoll
 • Hagefest 22. august

  Publisert 12. jun. 2019

  Hei alle sameiere.

  Vedlagt følger invitasjon til hagefest 22. august. Tre av våre sameiere har vært så snille å påta seg hovedansvaret for arrangementet, men inviterer samtidig til andre om å bistå.
  Dette er en tradisjon som ikke ble fulgt opp i 2018, men styret håper på godt vær og topp oppmøte denne dagen.
  Påmelding skjer til

  egil@eletro-miljo.com

  innen 10.august.

  Trykk på vedlegget, og en pen invitasjon kommer opp!
  Mvh
  Styret
 • El bil lading, oppdatering

  Publisert 11. mai. 2019

  Hei alle.
  Det er nå kommet inn bestillinger på ca 20 ladere i forbindelse med etableringen av den nye infrastrukturen for elbil lading. Vi har derfor passert det volumet som vil utløse tidligere omtalt rabatt på 5% ved kjøp av ladestasjon.
  Styret vil for ordens skyld gjenta at bruk av stikkontakter til lading ikke vil være mulig etter at den nye infrastrukturen er på plass. Slik lading er brannfarlig og strider mot HMS standarden i sameiet vårt.
  Skulle det fortsatt være sameiere som har basert seg på lading via stikkkontakt i fremtiden, vil derfor styret på det sterkeste be disse bestille ladestasjon.
  Opprinnelig frist for bestilling av lader var satt til 11. Mai. Styret forlenger denne fristen til utløpet av mandag 13.mai.
  Med hilsen
  Geir Bergvoll