Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Fra Hagegruppen: Kompoststasjonen

  Publisert 08. mai. 2019

  Hagegruppen har bedt styret legge ut vedlagte som omhandler bruk og vedlikehold av kompoststasjonen vår.

  Mvh

  Geir Bergvoll
 • Lading av Elbiler

  Publisert 08. mai. 2019

  Det vises til tidligere oppslag om dette, bla datert 28. April.
  Pr i dag har styret registrert 11 mulige interessenter til ny ladestasjon. Vi minner om at styret ønsker å registrer interesse frem tom

  11.mai

  Dette for å sikre mulig ekstrarabatt og montering samtidig med monteringen av felles infrastruktur.
  Lefdal har forøvrig opplyst at det ikke er mulig å lade mer enn en bil pr ladestasjon idet dobbel-ladere ikke leveres.

  Mvh
  Geir Bergvoll
 • Hagefest

  Publisert 06. mai. 2019

  Hei alle,
  Vi har tidligere år hatt en Hagefest for alle sameiere medio august. I fjor ble det ikke noe av dette.
  Opplevelsen er at disse treffene har vært sosialt byggende og hyggelig. Styret lurer derfor på om det er sameiere som kan påta seg å stå for et slikt arrangement i år? Sted som før: på øvre platå. Tidspunkt for eksempel torsdag 15 august.

  Interesserte arrangører må gjerne melde seg til styret innen utgangen av mai. Den praktiske og økonomiske rammen rundt dette avtales deretter med styret

  Mvh
  Geir Bergvoll
  Styreleder

 • Kontroll av gassanlegget og stikkprøver i leiligheter

  Publisert 04. mai. 2019

  Hei,

  Det vises til oppslag 2. mai om tilstandskontroll av gassanlegget i sameiet.
  Tilstrekkelig mange sameiere har nå meldt seg for stikkprøvekontroll, og letingen etter interesserte sameiere er derfor avsluttet.

  Mvh

  Geir Bergvoll
 • Kontroll av gassanlegget i sameiet.

  Publisert 02. mai. 2019

  Hei alle,
  20. Mai kl 11.00 skal vi ha tilstandskontroll på Sameiets gassanlegg. Kontrollen skal også inkludere stikkprøvekontroll i 10 leiligheter.
  Er det sameiere som kan tenke seg å melde seg på til denne ekstra, og viktige tilstandskontrollen den aktuelle dagen?

  Mvh
  Geir Bergvol
 • Om å ta seg til rette i fellesskapet

  Publisert 30. apr. 2019

  Hei alle sameiere.

  Til vår overraskelse har noen låst porten ned til badestranden og båthavnen på sør-øst siden av eiendommen vår med eget hengelås Dette er et inngrep vi antar er utført av en av sameierne våre, og som mangler forankring i styret eller Årsmøtet.

  Denne type selvtekt i et ellers velordnet sameie som vårt, kan ikke aksepteres. Styret ber derfor den som er ansvarlig for dette, alternativt kjenner til hvem som har låst porten, sørge for at hengelåset fjernes snarest.

  For styret

  Geir Bergvoll
 • Støtte fra Akershus Fylkeskommune til elbil lading.

  Publisert 30. apr. 2019

  Hei alle,

  Styret fikk i går skriftlig tilsagn fra Akershus Fylkeskommune om et tilskudd begrenset oppad til NOK 98.500 til delvis dekning av infrastruktur for elbil lading i sameiet vårt. Beløpet utgjør 25% av tilbudet sameiet har mottatt fra Lefdal, som også er den maksimale andel fylkeskommunen kan tilby.

  Bortsett fra at vi må dokumentere faktiske utgifter tilsvarende tilbudet fra Lefdal, er det ingen vesentlige betingelser bak tilsagnet.

  Tilskuddet innebærer at den enkeltes betaling for tilknytning til anlegget, vil reduseres fra ca NOK 4500,- til ca 3500,-, jfr sak 8 på siste Årsmøte. Utgifter til ladeboks, NOK 21000 (eventuelt minus 5% om flere enn 15 bestiller i første omgang), samt utgifter til betalingsløsning, kommer i tillegg.

  Styret vil i dag be Lefdal starte arbeidet i garasjen vår snarest mulig.

  For styret,

  Geir Bergvoll
 • Lading av el-biler

  Publisert 28. apr. 2019

  Hei alle sameiere.
  Vi antar det nå nærmer seg avklaring fra Akershus Fylkeskommune vedrørende støtte til vårt anlegg for lading av Elbiler. I mellomtiden trenger styret og leverandør oversikt over hvor mange ladebokser som skal monteres samtidig med infrastrukturen. Vi ber derfor alle som ønsker ny ladestasjon å melde tilbake innen

  A: 11. mai
  på undertegnedes mailadresse

  B: geir.bergvoll@gmail.com

  Dere må gi opplysning om

  C: eier av garasjeplass(er)
  D:Hvilke(n) garasjeplass(er) det ønskes montert lader på.

  Lefdal har i sitt opprinnelige tilbud satt prisen på hver ladestasjon til NOK 21.000,- inklusive moms. I senere oppdatering har de sagt seg villig til å gi ytterligere 5% rabatt dersom minst 15 ladestasjoner blir bestilt fra sameiet vårt.

  Med hilsen
  for styret
  Geir Bergvoll

 • Takk for innsatsen.

  Publisert 25. apr. 2019

  Hei alle.

  Oppmøtet på dugnaden i kveld var meget bra, og innsatsen likeså. Dette var et godt bidrag fra fellesskapet for å sikre at vi holder god orden og godt samhold i sameiet.

  På vegne av styret: Takk for innsatsen!

  For styret

  Geir Bergvoll
 • Siste Årsmøte

  Publisert 23. apr. 2019

  Hei,
  Da er referat fra siste Årsmøte samt oppdaterte Vedtekter lagt ut på Lettstyrt. Dere finner dokumentene under "Praktisk Info".

  Med hilsen
  Geir Bergvoll