Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Sameiet kommuniserer kun elektronisk

  Publisert 20. feb. 2019

  Styret i Boligsameiet kommuniserer KUN gjennom meldinger i Lettstyrt og vi er helt avhengige av at alle leser sine e-poster og meldingene i Lettstyrt. Denne lille notisen sendes ut som en SMS for å nå frem til alle og minne om at det er både viktig og nyttig å kunne følge med på saker som angår oss alle og spesielt nå når vi nærmer oss årsmøtet 2019.
  Hilsen styret Boligsameiet Maries vei
 • Tette papirnedkast - ALLE må bidra

  Publisert 20. jan. 2019

  Vi beklager denne meldingen som er en gjentakelse av flere tidligere. Idag var alle 3 nedkastene tette og årsaken er at alle var blokkert av pappkartonger som var brettet og ikke delt opp i mindre biter. Med en gang en brettet kartong forsvinner ned, bretter den seg ut igjen og blokkerer.

  ALLE må bidra med å rive opp alt som er av papp og kaste det ned i små biter, og dette burde ikke være for mye å forvente av bidrag mot alle andre i sameiet.

  Hilsen styret
 • Ny løsning med Viken Fiber / Altibox

  Publisert 16. jan. 2019

  Styret har vært i kontakt med Viken Fiber og fått et nytt tilbud på internett og TV signaler som blir akseptert i disse dager, og den vil forhåpentligvis bli implementert til den 1. april.

  I dag betaler vi en grunnpris på 499,- per måned og internettet har en såkalt 50/50 hastighet, en TV-pakke Stor og en HD-PVR opptaker. Den nye avtale koster kr. 349,-, den har samme hastighet og en TV pakke med 15 kanaler i bunn og med en mulighet for å legge på flere ved hjelp av de 5 poengene som følger med samt en opptaksmulighet med 50 timer Dette gir altså en besparelse på kr. 150,- per leilighet og med en individuell mulighet for å oppgradere til høyere hastighet på nettet og flere kanaler. Beskrivelsen på denne pakken men ytterligere detaljert ligger i vedlagte fil.

  Som sagt prøver Viken å få dette på plass til 1. april, de må inn i hver leilighet og skifte en dekoder.

  Vennlig hilsen
  Styret
 • Vannansamling foran hele B bygget

  Publisert 13. jan. 2019

  I det ordinære årsmøtet i 2018 ble styret bedt om å fremlegge en plan for å avhjelpe vannansamlingen foran B bygget. Dette gjør vi nå etter å ha innhentet et tilbud fra ABVK og deres entreprenør. Den foreslåtte løsningen går på å legge dreneringskanaler KUN foran hver oppgang i B bygget (29 meter totalt) eller alternativt foran HELE bygget (ca. 100 meter) og rundt ved nr. 38. Det vil måtte skjæres/graves kanaler på tvers frem mot eksisterende kummer, og det må legges varmekabler hele veien med styringssystemer.

  Kostnaden er rundt 300.000 for det korte alternativet mens den går opp til rundt 410.000 for det lengste alternativet.

  Styret har ikke forhandlet om dette ei heller innhentet andre tilbud. Om man skulle gjort noe, måtte også Solid og/eller Bærum Rør bli involvert med ekstra kostnader (forprosjekt) fordi vi ikke kan risikere skade på eksisterende membraner og rørføringer.

  Styrets innstilling er at nytten er for liten i forhold til kostnaden og risikoen for stor for at resultatet ikke vil fungere. Styret innstiller derfor på at tiltaket ikke gjennomføres. Vi lever i et land hvor snø og noe slaps må aksepteres, og ett slikt tilfelle har vi her hos oss i Maries vei.

  Vennlig hilsen
  Styret


 • Kjøring inne på området vårt

  Publisert 09. jan. 2019

  Vi vil med dette oppslaget be alle om å bidra til å redusere kjøring inne på området. Styret har stoppet biler som fra eksempelvis Kolonial.no og nå også tilskrevet selskapet og bedt om at all leveransekjøring stopper på utsiden av anlegget vårt. Redusert kjøring gjelder alle som leverer til oss og vi føler oss trygge på at alle støtter opp under en slik prinsipiell holdning og selv bidrar til påvirkning der man kan.

  Vennlig hilsen
  Styret
 • Stien i nord ned til Sarbuvollveien

  Publisert 02. jan. 2019

  For det første ønsker vi alle i Boligsameiet et riktig godt nytt år.

  Når det er sagt så vil vi også minne om at stien i nord er og vil i perioder gjennom vinteren være glatt. Vi har på programmet å gjøre tiltak her men det vil ikke kunne bli gjort før etter at snøen har forsvunnet hvilket i praksis betyr at tiltak vil være på plass før neste vinter.

  Vennlig hilsen
  Styret

 • Avfallsbeholdere som ble fulle...

  Publisert 30. des. 2018

  Til tross for tidligere oppslag ble både restavfall og papiravfall helt fulle. Da vi i går åpnet opp viste det seg at under "proppen" var det nok plass lengre nede. Vår konklusjon er da at ALLE som kaster avfall MÅ selv ta ansvar for og forsikre seg om at poser og papir ikke setter seg fast men forsvinner helt ned.

  Vennlig hilsen
  Styret
 • Når branndørene i garasjen lukkes ...

  Publisert 13. des. 2018

  I kveld gikk brannalarmen i C bygget. Det som da skjer er at magnetlåsen som normalt holder branndøren i garasjen i åpen tilstand, slipper taket og branndøren glir igjen. Når alarmen er avstilt på branntavlen og årsaken til alarmsirenen er avklart, er det enkelt å skyve branndøren tilbake på plass og forsikre seg om at magneten holder døren i åpen tilstand.

  Til orientering har vi service og test av disse 2 dørene flere ganger i løpet av året. I kveld var det ingen test, men en brent brødskive som gjorde nytten.

  Vennlig hilsen
  Styret

 • Internkontroll og HMS

  Publisert 13. des. 2018

  Som en del av vårt HMS arbeid har vi laget det vedlagte internkontrolldokumentet. Selve RISK matrisen, som er vanskelig å lese i dokumentet, kan lett søkes opp i Lettstyrt ved å bruke ordet internkontroll, risiko eller hms.

  Vi ber alle om å lese gjennom dokumentet og ta hensyn til sameiets retningslinjer.

  Vennlig hilsen
  Styret
 • Julehilsen og praktiske tips

  Publisert 13. des. 2018

  Julen er like om hjørnet og styret vil med det si det følgende:

  Brannvesen og andre myndighetsorganer er klare på at oppganger skal være fri for enhver hindring som i disse dager betyr julepynt. Styrets medlemmer risikerer også personlig straffeforfølgelse om brann oppstår og julepynt kan være årsak til at liv går tapt. Vi må derfor på nytt be alle om å følge våre ordensregler som er vedtatt av Årsmøtet og hvor dette står klart og tydelig beskrevet.

  Når det gjelder brannslukker i leiligheten, så vil vi minne om at disse kan ha en spesiell viktighet nå i julen. Det er den enkeltes eget ansvar å sørge for riktig plassering i eller i nærheten av soverom, og at den også blir holdt forskriftsmessig vedlike.

  Til slutt vil vi ønske alle en riktig god jul og deretter et godt nytt år.

  Med vennlig hilsen
  Styret Boligsameiet Maries vei