Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Internkontroll og HMS

  Publisert 13. des. 2018

  Som en del av vårt HMS arbeid har vi laget det vedlagte internkontrolldokumentet. Selve RISK matrisen, som er vanskelig å lese i dokumentet, kan lett søkes opp i Lettstyrt ved å bruke ordet internkontroll, risiko eller hms. Vi ber alle om å lese gjennom dokumentet og ta hensyn til sameiets retningslinjer. Vennlig hilsen Styret

 • Julehilsen og praktiske tips

  Publisert 13. des. 2018

  Julen er like om hjørnet og styret vil med det si det følgende: Brannvesen og andre myndighetsorganer er klare på at oppganger skal være fri for enhver hindring som i disse dager betyr julepynt. Styrets medlemmer risikerer også personlig straffeforfølgelse om brann oppstår og julepynt kan være årsak til at liv går tapt. Vi må derfor på nytt be alle om å følge våre ordensregler som er vedtatt av Årsmøtet og hvor dette står klart og tydelig beskrevet. Når det gjelder brannslukker i leiligheten, så vil vi minne om at disse kan ha en spesiell viktighet nå i julen. Det er den enkeltes eget ansvar å sørge for riktig plassering i eller i nærheten av soverom, og at den også blir holdt forskriftsmessig vedlike. Til slutt vil vi ønske alle en riktig god jul og deretter et godt nytt år. Med vennlig hilsen Styret Boligsameiet Maries vei

 • Isdannelse i trappen mellom A og B blokken

  Publisert 29. nov. 2018

  Styret vil med dette minne om at alle som bruker trappen mellom A og B blokken, må være oppmerksom på at trappen kan være glatt vinterstid. Spesielt vil styret understreke at ALLE BØR BRUKE REKKVERKET OG SE NØYE ETTER ISDANNELSE I TRAPPEN. De fleste sameierne vil være kjent med at det for noen år siden ble lagt inn varmekabler i trappen,- dette som et HMS tiltak for å hindre at trappen blir glatt. Varmekablene i trappen slår seg på så snart det vinterstid kommer nedbør på den sensoren som styrer varmekablene. Varmen tenderer derfor til å være avslått på dager med tørt, men kaldt vær. Normalt skulle ikke dette være noe problem, men dessverre lekker det vann i trappen, som under disse værforholdene fryser til is, som da altså ikke automatisk tiner. Styret har flere ganger reklamert på dette med sikte på å fjerne vannlekkasjen, men så langt har ingen greid å finne opprinnelsen til denne. Styret vil arbeide videre med denne saken, og forhåpentligvis finne en tilfredsstillende løsning, men i mellomtiden må vi alle utvise nødvendig forsiktighet slik at personskader unngås. Med hilsen Styret

 • Brukerveiledning for komfyrvakt

  Publisert 21. nov. 2018

  Det er ikke usannsynlig at man etterhvert vil høre en rar lyd fra komfyrvakten og tilhørende elektronikk. Vedlegget, som skal ligge i FDV minnepinnen som fulgte med leiligheten, beskriver hva man da skal gjøre. For enkelhets skyld legges veiledningen med her. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • 4 busker langs Maries vei er stjålet

  Publisert 19. nov. 2018

  Styret må dessverre erkjenne at noen som bor i vår umiddelbare nærhet har gått til det feige skrittet å fjerne 4 av våre busker som er tenkt å være en markering av vår private eiendom. Enten man liker eller misliker den plantingen og markeringen som vi har gjort (både nå og tidligere), kan man ikke drive hærverk på denne måten. Det kan sidestilles med tagging på en nabogarasje, hugst på en naboeiendom, ødelegge kunst som naboen har innenfor sine private grenser og de er alle eksempler på handlinger som vekker avsky. Vi skal nå naturligvis vurdere hva vi skal gjøre videre med denne provokasjonen. Om noen i sameiet vet hvem som står bak så vil vi også be om at dere spiller på lag med oss og bidrar med hva man kan for å stoppe aktiviteten. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Garasjen og ladekapasitet

  Publisert 09. nov. 2018

  Vi henviser til vårt Oppslag fra den 23. september og må i dag understreke viktigheten at INGEN installerer ladeboks, stikkontakt i bod/garasje eller gjør annet elektriker arbeid som medfører forandringer eller ekstra sikringer i sikringsskapet som tilhører oppgangen og tilknyttede leiligheter. I samarbeid med vår nye elektriker som har avdekket begrensninger og svake punkt i vår el-struktur, vil vi se på løsninger i de kommende måneder. Styret må gjøre helt nye vurderinger og lage en alternativ plan som godt mulig kan resultere i en oppgraderingsbeskrivelse og en anbefaling for behandling i neste årsmøte. I mellomtiden må styret ha en tidlig dialog med alle som ønsker en lademulighet, og også med de som planlegger å bestille en el-bil i tiden fremover. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Oppfølging av feil med gassanlegget og / eller peiser

  Publisert 04. nov. 2018

  Jeg legger i dag i postkassen til de 12 det gjelder en rapport fra Alfa Olis hvor feil og annet står avmerket. Det er da opp til hver og en å følge opp og sørge for at det blir forskriftsmessig reparert. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Reparasjoner etter gassservice

  Publisert 30. okt. 2018

  Etter at Alfa Olis var her tidligere for å gjøre service på gassanlegget både ute og inne i leilighetene, ble det laget en rapport for hver leilighet hvor det eventuelt også ble påført feil og lekkasjer. Disse lekkasjene og/eller andre feil er det hver og en som har ansvar for å rette opp, og vi anbefaler at det tas kontakt med Alfa Olis for å få det utført. Lekkasje representerer både en ekstra kostnad i form av gassforbruk for den enkelte men det er også en sikkerhetsrisiko for leiligheten og sameiet for øvrig. Kontaktperson hos Alfa Olis er serviceleder Stian Andreassen på epost stian@alfaolis.no eller telefon 94829752 Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Har du sykkel / sykler stående som du gjerne vil bli kvitt?

  Publisert 25. feb. 2018

  Vi har fått inn en henvendelse fra et lite firma som svært gjerne vil overta sykler som ikke brukes. Her er et utdrag fra deres e-post: Om ditt sameie/borettslag har ubrukte sykler som står og tar plass i kjellerboden eller på uteplassen finnes det en enkel, grei og gratis måte og få syklene i gjenbruk. Hvis dere har sykler i boden eller på uteplassen som trenger et nytt hjem, ikke nøl med å kontakte oss. Vi henter syklene gratis etter avtale. Kontakt oss på 99 12 39 29 eller mail til resykkel@gmail.com for å avtale henting Vi er også på Facebook: https://www.facebook.com/ReSykkel/ Med vennlig hilsen RE:Sykkel-styret Tina & Petur J Petursson

 • Om barn i nabolaget og bruk av lekeplassen

  Publisert 25. sep. 2018

  Peter Groth øverst i Maries vei har spurt om deres barn og barnebarn kan bruke lekeplassen. Vi som enkeltpersoner har sannsynligvis ikke noe problem med det, men som styre for sameie har vi sendt det følgende svaret og vi tenkte det var greit for alle å vite om det. Sitat Vi henviser til henvendelse fra deg om bruk av lekeplassen for barn og barnebarn for de som bor i øvre del av Maries vei. Styret i Boligsameiet Maries vei har juridisk sett ikke anledning til å gi en slik tillatelse, da det vil være et inngrep i sameiets "rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning" som det står i vedtektene. Om et slikt vedtak skulle bli gyldig må det godkjennes av minst 2/3 flertall av seksjonseierne i et årsmøte og ikke av styret alene. Vårt svar er ikke basert på vrangvilje, men det er rett og slett utenfor vårt mandat å besvare annerledes. Dette svaret vil også bli kopiert til alle i sameiet slik at det blir allment kjent blant seksjonseierne. Vennlig hilsen Sitat slutt Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander