Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Kjøring inne på området vårt

  Publisert 09. jan. 2019

  Vi vil med dette oppslaget be alle om å bidra til å redusere kjøring inne på området. Styret har stoppet biler som fra eksempelvis Kolonial.no og nå også tilskrevet selskapet og bedt om at all leveransekjøring stopper på utsiden av anlegget vårt. Redusert kjøring gjelder alle som leverer til oss og vi føler oss trygge på at alle støtter opp under en slik prinsipiell holdning og selv bidrar til påvirkning der man kan.

  Vennlig hilsen
  Styret
 • Stien i nord ned til Sarbuvollveien

  Publisert 02. jan. 2019

  For det første ønsker vi alle i Boligsameiet et riktig godt nytt år.

  Når det er sagt så vil vi også minne om at stien i nord er og vil i perioder gjennom vinteren være glatt. Vi har på programmet å gjøre tiltak her men det vil ikke kunne bli gjort før etter at snøen har forsvunnet hvilket i praksis betyr at tiltak vil være på plass før neste vinter.

  Vennlig hilsen
  Styret

 • Avfallsbeholdere som ble fulle...

  Publisert 30. des. 2018

  Til tross for tidligere oppslag ble både restavfall og papiravfall helt fulle. Da vi i går åpnet opp viste det seg at under "proppen" var det nok plass lengre nede. Vår konklusjon er da at ALLE som kaster avfall MÅ selv ta ansvar for og forsikre seg om at poser og papir ikke setter seg fast men forsvinner helt ned.

  Vennlig hilsen
  Styret
 • Når branndørene i garasjen lukkes ...

  Publisert 13. des. 2018

  I kveld gikk brannalarmen i C bygget. Det som da skjer er at magnetlåsen som normalt holder branndøren i garasjen i åpen tilstand, slipper taket og branndøren glir igjen. Når alarmen er avstilt på branntavlen og årsaken til alarmsirenen er avklart, er det enkelt å skyve branndøren tilbake på plass og forsikre seg om at magneten holder døren i åpen tilstand.

  Til orientering har vi service og test av disse 2 dørene flere ganger i løpet av året. I kveld var det ingen test, men en brent brødskive som gjorde nytten.

  Vennlig hilsen
  Styret

 • Internkontroll og HMS

  Publisert 13. des. 2018

  Som en del av vårt HMS arbeid har vi laget det vedlagte internkontrolldokumentet. Selve RISK matrisen, som er vanskelig å lese i dokumentet, kan lett søkes opp i Lettstyrt ved å bruke ordet internkontroll, risiko eller hms.

  Vi ber alle om å lese gjennom dokumentet og ta hensyn til sameiets retningslinjer.

  Vennlig hilsen
  Styret
 • Julehilsen og praktiske tips

  Publisert 13. des. 2018

  Julen er like om hjørnet og styret vil med det si det følgende:

  Brannvesen og andre myndighetsorganer er klare på at oppganger skal være fri for enhver hindring som i disse dager betyr julepynt. Styrets medlemmer risikerer også personlig straffeforfølgelse om brann oppstår og julepynt kan være årsak til at liv går tapt. Vi må derfor på nytt be alle om å følge våre ordensregler som er vedtatt av Årsmøtet og hvor dette står klart og tydelig beskrevet.

  Når det gjelder brannslukker i leiligheten, så vil vi minne om at disse kan ha en spesiell viktighet nå i julen. Det er den enkeltes eget ansvar å sørge for riktig plassering i eller i nærheten av soverom, og at den også blir holdt forskriftsmessig vedlike.

  Til slutt vil vi ønske alle en riktig god jul og deretter et godt nytt år.

  Med vennlig hilsen
  Styret Boligsameiet Maries vei

 • Isdannelse i trappen mellom A og B blokken

  Publisert 29. nov. 2018

  Styret vil med dette minne om at alle som bruker trappen mellom A og B blokken, må være oppmerksom på at trappen kan være glatt vinterstid. Spesielt vil styret understreke at

  ALLE BØR BRUKE REKKVERKET OG SE NØYE ETTER ISDANNELSE I TRAPPEN.

  De fleste sameierne vil være kjent med at det for noen år siden ble lagt inn varmekabler i trappen,- dette som et HMS tiltak for å hindre at trappen blir glatt. Varmekablene i trappen slår seg på så snart det vinterstid kommer nedbør på den sensoren som styrer varmekablene. Varmen tenderer derfor til å være avslått på dager med tørt, men kaldt vær. Normalt skulle ikke dette være noe problem, men dessverre lekker det vann i trappen, som under disse værforholdene fryser til is, som da altså ikke automatisk tiner.
  Styret har flere ganger reklamert på dette med sikte på å fjerne vannlekkasjen, men så langt har ingen greid å finne opprinnelsen til denne. Styret vil arbeide videre med denne saken, og forhåpentligvis finne en tilfredsstillende løsning, men i mellomtiden må vi alle utvise nødvendig forsiktighet slik at personskader unngås.

  Med hilsen Styret

 • Brukerveiledning for komfyrvakt

  Publisert 21. nov. 2018

  Det er ikke usannsynlig at man etterhvert vil høre en rar lyd fra komfyrvakten og tilhørende elektronikk. Vedlegget, som skal ligge i FDV minnepinnen som fulgte med leiligheten, beskriver hva man da skal gjøre. For enkelhets skyld legges veiledningen med her.

  Vennlig hilsen
  For styret
  Tollef Schiander
 • 4 busker langs Maries vei er stjålet

  Publisert 19. nov. 2018

  Styret må dessverre erkjenne at noen som bor i vår umiddelbare nærhet har gått til det feige skrittet å fjerne 4 av våre busker som er tenkt å være en markering av vår private eiendom. Enten man liker eller misliker den plantingen og markeringen som vi har gjort (både nå og tidligere), kan man ikke drive hærverk på denne måten. Det kan sidestilles med tagging på en nabogarasje, hugst på en naboeiendom, ødelegge kunst som naboen har innenfor sine private grenser og de er alle eksempler på handlinger som vekker avsky. Vi skal nå naturligvis vurdere hva vi skal gjøre videre med denne provokasjonen. Om noen i sameiet vet hvem som står bak så vil vi også be om at dere spiller på lag med oss og bidrar med hva man kan for å stoppe aktiviteten.

  Vennlig hilsen
  For styret
  Tollef Schiander
 • Garasjen og ladekapasitet

  Publisert 09. nov. 2018

  Vi henviser til vårt Oppslag fra den 23. september og må i dag understreke viktigheten at INGEN installerer ladeboks, stikkontakt i bod/garasje eller gjør annet elektriker arbeid som medfører forandringer eller ekstra sikringer i sikringsskapet som tilhører oppgangen og tilknyttede leiligheter. I samarbeid med vår nye elektriker som har avdekket begrensninger og svake punkt i vår el-struktur, vil vi se på løsninger i de kommende måneder. Styret må gjøre helt nye vurderinger og lage en alternativ plan som godt mulig kan resultere i en oppgraderingsbeskrivelse og en anbefaling for behandling i neste årsmøte.

  I mellomtiden må styret ha en tidlig dialog med alle som ønsker en lademulighet, og også med de som planlegger å bestille en el-bil i tiden fremover.

  Vennlig hilsen
  For styret
  Tollef Schiander