Oppslagstavle for Boligsameiet Maries Vei

 • Elektriske døråpnere fra garasje og inn til heisområdet

  Publisert 17. aug. 2018

  Styret ble i siste ordinære årsmøte bedt om å finne ut hva dette vil koste. Sak 6 i oversikten over saker som var meldt inn, beskriver rimelig utførlig kostnadsbildet slik det ble konkludert tidligere. Styret har på nytt sett på kostnaden og skal alle 19 dørene skiftes vil det koste seksjonseiere ca kr. 70/kvm boflate. En leilighet på 100 kvm vil altså få en kostnad (som eksempelvis eventuelt fordeles over 12 eller 24 måneder) på kr. 7.000. Større leiligheter betaler mer, mindre betaler mindre. Totalkostnaden er estimert til rundt regnet kr. 770.000 Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Ytterligere informasjon om årets vedlikeholdsarbeid

  Publisert 01. aug. 2018

  Her kommer et vedlegg som gir informasjon flere seksjonseiere etterlyser, og som vi naturligvis også har forståelse for. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Om behandling av utvendig kledning og treverk i 2018

  Publisert 24. jul. 2018

  Vi har i tidligere oppslag (30. april og 22. juni) beskrevet hva årets behandling av treverket vil bestå av. Forskjellen nå er at levegger mellom hageflekker på grunnplan ikke vil bli behandlet denne gang men først om noen år når lerkematerialet har grånet jevnere. Den totale kostnaden som påløper for arbeidet vil overstige hva vi har budsjettert med, men det vil ikke stoppe oss med gjennomføringen fordi vi anser arbeidet som absolutt nødvendig. I vårt budsjettarbeid tok vi hensyn til hva som stod beskrevet i Vedlikeholdsnøklen som ble utarbeidet, men denne var også basert på anslag og dessverre ikke god nok. Det er styrets pålagte ansvar å sørge for nødvendig vedlikehold, og den økonomiske forskjellen på ca. 700.000 vil bli tatt fra vedlikeholdsfondet slik at det ikke får noen konsekvens for hver og en gjennom månedlige betalinger til fellesskapet. Dette er begynnelsen på ett evigvarende vedlikeholdsarbeid av sameiets bygninger som vi naturligvis vil komme tilbake på i mer detalj på senere tidspunkt. Arbeidet med behandling av treverk på fellesareal vil starte ca. 1. august, og så vil vi også informere om når behandling av markterrassene starter slik at møbler etc. kan ryddes unna av seksjonseiere på bakkeplan. Det samme gjelder behandling av panelet i øverste etasje i alle 3 bygningene. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Stjålet skilt er politianmeldt

  Publisert 13. jul. 2018

  Til orientering ble det ene Privat Eiendom skiltet i Maries vei (ved stien over til trappen ved badeplassen) stjålet for noen dager siden. To gutter ble observert, de er identifisert og forholdet er politianmeldt. Dessuten har en av guttenes mor også involvert seg, og vi har indikert at anmeldelsen kan trekkes tilbake på visse betingelser. Vennlig hilsen For styret Tollef

 • Markterrasser og vedlikehold

  Publisert 22. jun. 2018

  Vi anmoder alle og enhver til å lese hva som står i vedtektene om vedlikehold og ansvar men styret tolker vedlikehold utover årlig vask som et sameieansvar. Noen på bakkenivå har etterlyst hva man skal gjøre med løpende vedlikehold, og her er svaret: Terrassegulv skal vaskes årlig og dette gjøres av den enkelte. Regelmessig påføring av olje vil sameiet stå for, og første gang nå i sommer. Til orientering skal gulvbordene oljes med Royal Ekstra Treolje brun i farge. Det vil bli gitt beskjed når terrassene vil bli oljet slik at møbler etc blir flyttet. Med vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Hvem har spesiell byggteknisk kompetanse i sameiet?

  Publisert 19. jun. 2018

  Når garantitiden nå i ferd med å løpe ut, vil vi gjerne kartlegge om enkelte seksjonseiere har spesiell kompetanse på VVS, elektro, gassanlegg og/eller byggteknisk bakgrunn eller eventuelt annen spesialkompetanse som sameiet kan ha glede av. Tanken er å sette sammen en liten gruppe som møtes til uformelle diskusjoner om våre tekniske anlegg og bygningsmessige utfordringer. Dette blir ingen løsreven gruppe med eget mandat, men en rådgivende gruppe til styret. Den som er interessert kan melde seg på med en "samtale" i Lettstyrt til rollen Vedlikeholdsaker og legge med et avsnitt om sin kompetanse/erfaring. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Klipping av hekker

  Publisert 10. jun. 2018

  Vår avtale med vaktmesterfirmaet ABVK spesifiserer at de skal klippe alle hekkene i mai eller juni måned og de skal klippes etter en maks høyde på 180 cm. Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Hvordan kontakte styret

  Publisert 10. jun. 2018

  Som tidligere nevnt har sameiet en ny administrativ portal og vi vil med denne meldingen be alle som ønsker å kommunisere med styret om å bruke denne. Fra hovedsiden må man eksempelvis trykke på fanen KONTAKT og deretter fylle ut de felt som kreves. Dette er en enkel prosess og den gir sameiet den fordel at alt samles på ett sted uavhengig av styrets sammensetning. Portalen heter: www.mariesvei.lettstyrt.no Vennlig hilsen For styret Tollef Schiander

 • Årets arbeid med vedlikehold av byggene

  Publisert 30. apr. 2018

  Som tidligere beskrevet har vi nå en vedlikeholdsplan for sameiets 3 bygninger. Årets arbeid, etter denne planen, er bestilt og vil bli utført i løpet av sommeren. De følgende punkter som i hovedsak er vask og oljebehandling vil bli dekket av arbeidet: 1. Øverste etasje - all cedertrepanel 2. Cedertrepanel mellom etasjene i heishusene og på enden av byggene 3. Cedertrepanelet nederst i nedkjørsel til garasjen 4. Panelet på gjerdet ved p-plassen 5. Levegger ved alle innganger hvor de finnes 6. Trekonstruksjoner (sittebenker) på de lave murene langs både B og C 7. Lakkerte trebenker ute i parken 8. 3 stykk luftehus over garasje 9. Blomsterkasser utenfor A-bygget (mellom 36 og 38) 10. Trekonstruksjonen over nedkjørsel til garasjen Når arbeidet settes i gang, vil det også bli plassert en liten container med utstyr ett eller annet sted på eiendommen og arbeiderne vil også bruke en lift for å komme til uten å måtte bry seksjonseierne. Styret vil sikkert gi ytterligere informasjon når det nærmer seg. Hilsen Styret

 • Forbrukerinspektørene og innslag om sølvkre/skjeggkre - invaderer norske hjem

  Publisert 22. mar. 2018

  NRK TV har nylig hatt et innslag om disse dyrene og det kan bli sett her for de som ønsker mer informasjon: https://tv.nrk.no/serie/forbrukerinspektoerene/MDHP11001118/14-03-2018